Hoppa till huvudinnehåll

Beslut: Gång- och cykelbro mellan fastlandet och Hisingen

fredag, oktober 8, 2021

Nu kan arbetet med Göteborgs nästa bro över Göta älv ta fart. Beslut om att planera vidare för en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj fattades i kommunfullmäktige den 16 september.

gång- och cykelbro

En vanlig vardag korsar över 300 000 resenärer Göta älv inom Göteborg, och till området Lindholmen Science Park kommer ca 30 000 personer. I takt med att allt fler personer vill bo, studera och arbeta på här, pågår flera projekt för att kollektivtrafiken ska klara av en växande mängd resenärer. 

För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla eller gå påbörjas nu arbetet med att planera för en gång- och cykelbro över älven i ett centralt läge i staden. Detta område lämpar sig bäst bland annat utifrån att det bidrar till ett finmaskigt och sammanhängande gång- och cykelnät på båda sidor om älven.

Om allt går enligt plan kommer den nya gång- och cykelbron att vara på plats under 2031. Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg.