Hoppa till huvudinnehåll

”Det behövs konkreta åtgärder”

onsdag, februari 22, 2023

Fem frågor till Erik Toshach vid International Youth Think Tank, som presenterat en ny forskningsöversikt och ett nytt policyförslag om hur en breddad mix av studenter vid universitet och högskolor kan stärka demokratin och dess utveckling.

Man som sitter och lyssnar i kreativ miljö!

Erik Toshach, International Youth Think Tank

Hur känns det så här efteråt och vilken respons har du fått?
– Jag är en person som trivs bra "bakom kulisserna" och i think tanken är det oftast våra ungdomar som står i rampljuset. Men nu när jag har grävt i frågorna om breddad rekrytering till högre utbildning, och riktigt vänt ut och in på dem, känns det väldigt roligt att jag har kunnat förmedla mina resultat till andra, som kanske kan ha nytta av dem. 

Utöver översikten lanserades ett konkret förslag. Berätta!
– Nja, förslaget ska inte jag ta åt mig äran för. Utan äran ska en grupp av våra Youth Fellows, med Mathes Rausch från Tyskland i spetsen, ha. De har utarbetat ett förslag om en väsentligt utbyggd studievägledning i europeiska gymnasieskolor.

Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning, har skrivit en krönika efter din presentation. Vilka är hans slutsatser kring demokratin utifrån den samlade forskningen och förslaget?
– Det var fantastiskt roligt att läsa. Eklund fångar verkligen vilken betydelse en bred tillgång till utbildning kan ha för att öka samhörigheten i samhället. Exempelvis att framtidens makthavare oftast är de som har högre utbildning och om de representerar fler bakgrunder och erfarenheter minskar sannolikt risken för polarisering. Texten är i sig ett fint exempel på den sorts samhörighet jag menar att samhället behöver mer av. 

Vilka är största hindren för fler studenter från exempelvis studieovana hemmiljöer?
– Just nu skulle jag säga att det största hindret är bristen på medvetna strategier från politikens håll. Orättvisorna i samhället lever ett eget liv och återskapar hela tiden sig själva. Vackra ord om jämlikhet och inkludering räcker inte, det behövs konkreta åtgärder.

Vad blir nästa steg för dig och think tanken just på det här temat?
– I ett första steg kommer förslaget om utbyggd studievägledning att skickas till alla utbildningsministrar i EU. Här hemma hoppas vi kunna bidra till arbetet med breddat deltagande på Göteborgs universitet. Vi försöker inspirera på alla plan.

ABC om IYTT

  • International Youth Think samlar ungdomar mellan 18-24 år globalt för att tillvarata deras engagemang och idéer för att innovera demokratin.
  • IYTT grundades 2019 och leds av föreståndaren Urban Strandberg. Sedan 2021 är Lindholmen Science Park hemvist där think tanken är kopplad till Medier & demokrati.
  • Forskningsöversikten, och det nya förslaget, presenterades vid ett seminarium på Handelshögskolan i Göteborg. Du kan läsa och ladda hem översikten här: 
    IYTT/working-paper-no-3.pdf
personer som tittar på en datorskärm

International Youth Think Tank

Främjar demokratirörelsen bland 18-24-åringar i Europa
Urban Strandberg

Urban Strandberg

International Youth Think Tank
Föreståndare
jordglob med bilder på

Medier & demokrati

Medieinnovation och samhällsforskning