Hoppa till huvudinnehåll

En historia om framtiden

fredag, november 20, 2020

Under 20 expansiva år har Lindholmen Science Park utvecklats som innovationskraft för Sverige. En utvecklingsresa som väldigt många bidragit till och har anledning att känna stolthet över - och som gör Lindholmen Science Park väl förberedd för 20 nya år i framtidens tjänst.

Sveriges behov av innovations- och konkurrenskraft avstannar inte. Tvärtom. På Lindholmen Science Park är vi stolta, men absolut inte klara, och efterfrågan på samverkan och innovation mot ett mer hållbart samhälle, en mer inkluderande arbetsmarknad och stärkt internationell konkurrenskraft förblir stor.

– De gångna 20 åren har tydligt illustrerat värdet av en neutral samverkansarena för akademi, samhälle och näringsliv. Lindholmen Science Park skapar med all samlad erfarenhet värde genom nya kontaktytor och nätverk som bygger relationer, energi och skapar insikter som stimulerar innovation. Detta är och förblir därför kärnan i vår vision, säger Tord Hermansson, vd Lindholmen Science Park.  

 De aktuella utmaningarna är många. Den accelererande digitaliseringen, transportsektorns omställning till elektrifiering, artificiell intelligens (AI) påverkan på samhällsutvecklingen, ett medielandskap i historiskt snabb förändring och, i ett vidare perspektiv, hur skärningspunkten mellan nya teknologier och kommunikation utgör både möjligheter och hot för vårt demokratiska system. Bara för att nämna några exempel. 

Den i skrivande stund pågående coronapandemin har plötsligt och konkret skakat om behovet av nytänkande. Gamla sanningar och invanda mönster har ställts på ända och krav på alternativa lösningar har blivit akuta. Med denna erfarenhet och dess nya lärdomar som utgångspunkt är Lindholmen Science Parks målsättning att fortsätta utvecklas och verka för ett kreativt innovationsklimat i Sverige. I samverkan går vi vidare efter kriser.

Boken "Lindholmen Science Park - En historia om framtiden"

Läs mer om våra program & projekt