Hoppa till huvudinnehåll

Fler finansiärer av Future of Democracy

onsdag, februari 15, 2023

Future of Democracy, som leds av Medier & demokrati och AI Sweden, har knutit till sig fler finansiärer. Under 2023 går Google, Internetstiftelsen och Microsoft in med kontanta medel.
– Med fler finansiärer i ryggen kan vi bygga en mer kontinuerlig verksamhet, säger Karin Hübinette, projektledare för Future of Democracy.

Bildcollage

2020 startade Medier & demokrati och AI Sweden en förstudie och sedan 2021 driver Future of Democracy konkret verksamhet. Initiativet tar sig an frågan hur Sverige kan moderniseras med hjälp av ny teknik samtidigt som demokratins avgörande värden värnas. Arbetet sker i huvudsak enligt modellen:

  • Egna summits där beslutsfattare från olika samhällssektorer samlas och diskuterar möjligheter och utmaningar. 
  • Medverkan i andra aktörers arrangemang. 
  • Kunskapsspridning via exempelvis Future of Democracy-podden som produceras och publiceras i samverkan med Digitalsamtal.

Syftet är att bidra till ökad kunskap och att stimulera tvärsektoriellt utbyte rörande framtidsfrågor i gränssnittet digitalisering, teknik, innovation och demokrati. 

– Just nu befinner vi oss i ett exceptionellt förändringstryck, den gröna omställningen är en överlevnadsfråga, den digitala omställningen drivs både av affärsintressen och demografiska förändringar, det senare kommer få direkta effekter på vår välfärd. Så frågan om hur vi kan nyttja ny teknologi till att skapa det samhälle vi önskar och behöver har nog aldrig känts mer angelägen. Till det kommer utmaningar som polariseringen, grupper av medborgare som undviker traditionell media, desinformationskampanjer mot samhällsinstitutioner och ett krig i Europa som ingen ser slutet på. De frågor vi driver och det engagemang vi vill skapa känns helt enkelt oerhört centralt just nu, säger Karin Hübinette.

Palett av finansiärer
Future of Democracy har sedan starten finansierats av Västra Götalandsregionen. Därefter även av Helsingborgs Stad och Region Skåne plus att Future of Democracy – likaså det sedan starten – haft en palett av aktörer, offentliga som privata, som bidrar med finansiering i form av resurser, så kallad inkind. Däribland Göteborgs universitet och Malmö Universitet.

Nya finansiärer under 2023 är Internetstiftelsen, Microsoft och Google.

Till inkind-finansiärer kan nu även räknas det svenska konsultbolaget Singula.

 – Det är roligt att vi redan nu lyckats knyta till oss flera spännande aktörer som alla förenas kring frågor som både rör möjligheter och utmaningar med ny teknologi och den mest centrala frågan – hur demokratin ska värnas. Bredden på våra finansiärer är central, det ger oss perspektiv från flera sektorer, men säkrar också vårt oberoende som neutral plattform, säger Karin Hübinette.

Future of Democracy 2023
Följande är planerat så här långt:

  • Nationell Summit 29 och 30 maj på Lindholmen Science Park i Göteborg.
  • Poddserie.
  • Samarrangemang med Internetstiftelsen under Internetdagarna.
  • Partipolitisk debatt.

 

jordglob med bilder på

Medier & demokrati

Medieinnovation och samhällsforskning
Martin Holmberg

Martin Holmberg

Medier & demokrati
Programansvarig