Hoppa till huvudinnehåll

Förberedelse för spårvagn i Lindholmsallén

onsdag, februari 1, 2023

För att kollektivtrafiken ska kunna klara av en växande mängd resenärer i Göteborg, har det tagits fram en målbild för stadstrafikens stomnät. Spårväg och citybuss via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny, snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen och fastlandet.

Till hösten planeras byggstart för spårvagnslinjen Frihamnen - Lindholmen.

spårvagnsförbindelse

Bild: Visionsbild på framtidens hållplats med nya väderskydd i Lindholmen, Gottlieb Paludan Architects.

Projektet Spårväg och Citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen är en del av en ny innerstadsring med möjlighet att trafikera med både citybuss, stadsbana och spårvagnstrafik. 

Projektet är indelat i 3 etapper: 

  • Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo
  • Frihamnen – Lindholmen
  • Lindholmen - Linnéplatsen

Hjalmar Brantingsplatsen – Brunnsbo

Delprojektet hanteras delvis inom arbetet med att utveckla Backaplan och är beroende av flera andra arbeten och detaljplaner i området. Beräknas vara klar för trafikering 2029. 

Frihamnen – Lindholmen

Under 2022 gjordes förberedande arbeten, bland annat flyttades träd från Lindholmsallén. Byggstart för spårvagnen Frihamnen – Lindholmen är beräknad till hösten 2023. Förbindelsen beräknas vara klar för trafikering i slutet av 2025. 

Lindholmen – Linnéplatsen

Fick under 2021 beslut i regionfullmäktige och kommunfullmäktige om att förbindelsen ska vara en tunnel under Göta älv. Beräknas vara klar för trafikering år 2039.