Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt strategisk satsning på samverkansarenor

fredag, februari 4, 2022

För alla engagerade parter inom PICTA, Prehospital ICT Arena, samt MobilityXlab är det nu klart att man kan fortsätta driva samhällsviktig utveckling inom sina respektive områden. Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har beslutat att fortsätta stödja dessa två samverkansarenor, som Lindholmen Science park står som värd för.

Regionutvecklingsnämnden har ansvaret att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. 

– Det känns väldigt bra att nu kunna vidareutveckla de stora potentialer som finns i de båda samverkansplattformarna, PICTA och MobilityXlab. Med alla engagerade samarbetspartners finns nu möjligheter att ta all den kunskap som utvecklats genom de tidigare faserna vidare och stärka innovationskraften på bred front, säger Tord Hermansson, vd Lindholmen Science Park.

Bred samverkan för prehospital sjukvård

Västra Götalandsregionen vill bidra till att Västsverige fortsätter vara ledande inom life science, en viktig del av Västsveriges näringsliv samt en möjliggörare för hälso- och sjukvård, detta kommuniceras även i deras pressmeddelande.

PICTA involverar ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill PICTA säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala sjukvården. 

Projekten som drivs inom samverkansarenan handlar bland annat om användande av AI för identifiering av sepsisrisk, ett prehospitalt datalabb samt videostöd i ambulans – bland annat för prehospital bedömning av psykisk ohälsa och strokepatienter. Flera projekt bidrar till en jämlik och tillgänglig vård.

Utvecklat verksamhetsområde för MobilityXlab

Beslutet innebär också att MobilityXlab kan fortsätta arbetet med att attrahera spetskompetens och förstärka Västra Götalands mjukvaruindustri inom mobilitet och konnektivitet. Dessutom kan man vidareutveckla sitt verksamhetsområde genom att, förutom autonoma system, inkludera även elektrifiering. Detta nya fokusområde innebär en expansion av MobilityXlabs verksamhet då det blir intressant att till viss del attrahera nya bolag till miljön.

Uppbyggnaden av MobilityXlabs verksamhet har skett via offentlig medfinansiering från Västra Götalandsregionen och Vinnova, samt via hög privat medfinansiering från de sex partnerbolagen, vilket är en indikation på betydelsen av satsningen för fordons- och techbranschen.

Läs mer:
PICTA

MobilityXlab