Hoppa till huvudinnehåll

Gränsöverskridande initiativ ska påskynda utrullning av autonoma transporter

måndag, oktober 3, 2022

Ett nytt europeiskt och gränsöverskridande initiativ för att påskynda introduktionen av autonoma tunga fordon startar i november 2022. Lindholmen Science Park är en av 29 partners i detta projekt, kallat MODI, som är initierat av EU-kommissionen genom Horizon Europe Framework.

Lastbilar på Öresundsbron. Foto: Julian Hochgesang på Unsplash.

MODI-projektet kommer att demonstrera automatiserade tunga lastbilar som framförs utan säkerhetsförare. Lastbilarna kommer att trafikera motorvägskorridoren från Rotterdam i Nederländerna till Moss i Norge, korsa fyra nationella gränser och demonstrera terminaldrift vid fyra olika hamnar och terminaler längs vägen.

Automatiserade transporter - logistikens framtid

Automatiserade transporter kan bidra stort till att förbättra europeiska transport- och logistikkedjor och forskningen inom MODI-projektet kommer att bistå med betydande steg för att identifiera och lösa hinder som hindrar detta från att bli verklighet.

Att nyttja innovativ, uppkopplad, kooperativ och automatiserad mobilitet (CCAM) kan leda till många positiva samhällseffekter; som säkrare och effektivare transporter, överallt och för alla.

Utvecklingen av automatiserade transporter går idag fort men det finns fortfarande många hinder att övervinna innan vi kan se en storskaligt lansering av dessa transporter. Dessa hinder är relaterade till teknikens mognadsgrad men också till regleringar, harmoniseringar och social acceptans. Hindren eskalerar när man överväger gränsöverskridande transporter.

Med ITS Norge som projektkoordinator syftar det banbrytande MODI-projektet till att lösa utmaningarna och påskynda introduktionen av högautomatiserade godsfordon.

Fem use cases visar vägen

Projektet omfattar fem use cases som var och ett illustrerar en del av logistikkedjan. De identifierar vad som krävs för automatiserad körnivå utan mänsklig interaktion (SAE nivå 4) och kommer att fokusera på att förstå och övervinna de regulatoriska barriärerna och infrastrukturbristerna på allmän motorväg. Projektet kommer också att undersöka behov relaterade till avgränsade områden, vilket innebär terminaler belägna vid hamnarna i Rotterdam, Hamburg, Göteborg och Moss. Varje terminal fokuserar på utmaningar som passerkontroll, laddning, koordinering med automatiserade guidade fordon, lastning/lossning och överlämning från offentliga till avgränsade områden.

Utöver dessa demonstrationer tillhandahåller MODI detaljerade affärsmodeller för logistiksektorn, som visar att CCAM-fordon kan leda till större vinster, särskilt när man kör på ett samordnat sätt.

Projektet, som nu startar, kommer att pågå 3,5 år och finansieringsbidraget är 23 miljoner euro för en total budget på cirka 28 miljoner euro för att testa och validera implementeringen av CCAM-lösningar för verklig logistikverksamhet.

Mixen av kunniga partners i projektet banar väg för att resultaten kommer att kunna användas brett. Konsortiet består av 29 partners, varav 16 representerar industriorganisationer, fordonsleverantörer, logistikaktörer och andra organisationer, 8 forskningsorganisationer och universitet samt 5 vägmyndigheter, offentliga organisationer och städer/regioner längs motorvägskorridoren, som representerar hela värdekedjan.

Se ett pressmeddelande från MODI här

För mer information om Lindholmen Science Parks deltagande i MODI, kontakta Ted Kruse. Kontaktuppgifter finns nedan.