Hoppa till huvudinnehåll

Hur påverkas du och människor runt dig av en framtida spårväg? Bidra med dina tankar!

torsdag, februari 23, 2023

För att kollektivtrafiken ska kunna klara av en växande mängd resenärer i Göteborg planeras flera byggnationer kring Lindholmen. Närmst byggstart är den nya spårvagnslinjen Frihamnen - Lindholmen som sätter igång i höst. Nu söker Göteborgs Stad personer som vill delta i fokusgrupper kring den påverkan som en eventuell spårvägsutbyggnad skulle innebära.

allen

Byggstart för spårvagnen Frihamnen – Lindholmen är beräknad till hösten 2023. Förbindelsen beräknas vara klar för trafikering i slutet av 2025. 

Göteborgs Stad arbetar med ett projekt som undersöker vilka nyttor som uppstår till följd av ny spårväg. Man vill därför få kontakt med boende och verksamheter kring Lindholmen för att prata om hur en eventuell spårvägsutbyggnad skulle påverka boende och verksamheter i området, och vad man tänker om en framtida spårväg.
 
Ambitionen är att genomföra ett antal fokusgruppsintervjuer med 3-6 personer i varje grupp. Samtalet sker med Trivector tar ca 1 h och sker preliminärt under vecka 16, den 18-20 april. Alla erfarenheter är värdefulla för att i framtiden ha bättre underlag för hur och vart investeringar görs. 
 
För frågor kring projektet, kontakta Olivia Dahlholm olivia.dahlholm@trivector.se, 010-456 56 83, eller Malin Mårtensson malin.martensson@trivector.se, 010-456 56 35.