Hoppa till huvudinnehåll

Lindholmen Open Days – Global nytta för detta decennium

onsdag, september 23, 2020

Den 15-17 september firades Lindholmen Science Park, som fyller 20 år, med en tredagars online-special av Lindholmen Open Days. Under titeln ”Global nytta för detta decennium” gavs både tillbakablickar kring det som format denna produktiva innovationshubb och framtidsspaningar.

När Lindholmen Science Park grundades 2000 var hela området under omvandling. Det som började i en barack där grovt utskurna frigolitbitar visade på vad som skulle växa fram har utvecklats till ett av Sveriges viktigaste områden för innovation. Cirka 375 företag, två universitet och åtta gymnasieskolor finns på Lindholmen och totalt rör sig omkring 25 000 personer i området varje dag. Men området fortsätter att växa och med det följer möjligheter för en än kraftigare innovationskraft.

Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, poängterade under sin presentation att innovation är nyckeln för att lösa framtidens utmaningar. Den måste också ske på regional, nationell och internationell nivå, med en blandning av offentligt och privat, regionalt och nationellt.

Vi är den sista generationen med ett fönster att ställa om för ett hållbart samhälle. Det vi ser just nu är en möjlighet – en möjlighet att investera klokt. Därför vill jag säga tack till er därför att jag vet att den del av innovationssystemet som många av er som är med idag representerar, det är ni som driver på omställningen och de innovationer som gör det möjligt för framtida generationer att leva i ett samhälle som är bättre än det vi lever i idag, säger Darja Isaksson.

En av grundarna av Lindholmen Science Park, Västra Götalandsregionen, lyfte också samarbetets vikt. Regionutvecklingsdirektör Helena Nilsson berättade hur man vid Lindholmens Science Parks bildande tog fram tre ingredienser för att få ut bra, användbara resultat ur forskning och utveckling. Dessa tre är: att få till en mötesplats där man samlar företag, offentlig verksamhet och forskarsamhället, att kunna testa samt att bygga upp tillit mellan aktörerna. Och denna blandning är minst lika viktig idag och för framtiden.

Idag pratar vi om förmågan till omställning och att ta oss an samhällsutmaningar i praktiken. De tre komponenterna kommer att vara viktiga framöver, även om det nu handlar om komplexa frågor ur ett systemperspektiv, säger Helena Nilsson.

Mobilitet – en nyckel för framtidens samhälle

Ett område som har ett extra stort fokus på Lindholmen är framtidens mobilitet. Genom en mängd samarbetsprojekt och -program inom Lindholmen Science Park har många viktiga steg tagits för att göra transportsystemen mer hållbara, tillgängliga och anpassade för en föränderlig och krävande framtid. Men även om många steg tagits är arbetet inom detta område starkare än någonsin.

Ett exempel på vad det arbetas med finns inom projektet SMOOTh, som tittar på leveranskedjan fram till kund och har som mål att halvera mängden godstrafik som kommer in i staden. För att lyckas med det skapar de genom algoritmer ett system som kopplar samman logistik-, handels-, trafiksystem och regelverk. På det viset får de fram nya lösningar på hur varor bör transporteras; om de ska till hubbar eller direkt till handlare eller privatpersoner. Med deras system skulle vi se mindre trafik i städerna, renare luft och en bättre stadsmiljö. (Se presentationen här)

Sofie Vennersten, programchef för Drive Sweden, breddade bilden av vad som sker inom området. Inom Drive Sweden, ett av Lindholmen Science Parks 10 fristående program och projekt som i sin tur samlar otaliga projekt, ser man även till persontransporter. Genom programmets breda nätverk av cirka 150 partners inom fem temaområden, kommer man också åt systemperspektivet och kan skapa den viktiga samverkan som lyftes av många talare.

Omställningen är inget man klarar på egen hand. Inom Drive Sweden jobbar vi med att föra samman de stora fordonstillverkarna och telekombranschen med andra stora och små företag, men även med de offentliga aktörerna och forskare. Då blir vi extra konkurrenskraftiga, säger Sofie Vennersten.

Intresset för den svenska samarbetsmodellen är stort. Inom Drive Sweden, som likt andra program på Lindholmen skapar alla nödvändiga samarbetsplattformer för deltagarna, har allt fler internationella aktörer valt att engagera sig.

Uppkopplade bin, 5G och AI kan leda vägen framåt

5G-tekniken kan ge nya möjligheter för en uppsjö av teknikrelaterad innovation och ett spännande exempel gavs av Ericsson, som i projektet Beewinged studerar bin som de gett en hemvist på sitt tak. Bin är viktiga för den biologiska mångfalden men har haft det svårt under en längre tid när världen förändrats. Hela bisamhällen har dött ut och de lever inte lika länge som förut.

I projektet kopplar de upp bikuporna och får in data på hur bina mår, hur de arbetar och bor. Genom 5G-tekniken får de nya möjligheter att samla in högupplösta bilder och video – vilket innebär att de kan följa utvecklingen i bikuporna i realtid, med mer och bättre data. Om de kan använda denna data på rätt sätt kan de hjälpa bina, vilket kan ge positiva effekter på många håll i naturen.

Användningsområdena för 5G är många. Ett av dessa är kollektivtrafiken. Det gav bland andra Martin Wahlgren, Consat, Jonas Wilhelmsson, Ericsson och Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park. Bland annat kan man få mer effektiv realtidsinformation om vilka transportalternativ som finns i närheten och högre precision med så kallade geostaket som kan styra bland annat hastighet och drivlina på bussar. (Se deras presentation här.)

Inom ElectriCity-samarbetet har detta och mycket annat testats på den eldrivna busslinjen 55 i Göteborg, som är en testarena i full trafik. Testerna har varit så lyckade att linjen nu blivit överflödig och nu gett underlag till den största upphandlingen av elbussar i Europa. Det innebär att Göteborgsområdet kommer att få ytterligare 170 elbussar på gatorna i december. Den viktigaste framgångsfaktorn har enligt de inblandade varit tillit och samarbete och detta tar de nu vidare in i nya tester, inte bara på bussar utan förhoppningsvis även inom båttrafik och byggarbetsplatser. Om elektrifieringen och tekniktesterna fortsätter på samma spår kan vi på lite sikt se fram emot en renare, tystare och säkrare stad.

En annan möjliggörare för innovation och samhället är AI, som kan användas i ett nästan oöverskådligt antal sammanhang. Göran Lindsjö, senior advisor och founding fellow vid AI Sweden gav en inblick i detta område. AI har potentialen att tillföra och bearbeta ny och befintlig data som kan höja de flesta arbeten. Bredden av områden är alltså bred och spänner mellan allt från hållbarhet och administration till vård, demokrati, lärande och mobilitet. Vissa av dessa delar har snabbväxande AI Sweden börjat jobba med och enligt Göran Lindsjö har Sverige rätt förutsättningar för att kunna driva på AI-utvecklingen.

Vi har en digitalt mogen befolkning, flera storföretag som kommit långt i sin AI-användning, en hel del starka startups, en stark entreprenörsanda och vi brukar i allmänhet inte vara rädda för omställning. Och inte minst har vi väldigt kvalitativ data jämfört med många andra, säger Göran Lindsjö som har stora förhoppningar för Sveriges AI-framtid.

En samlande kraft som gör skillnad

Den svenska innovationskraften är stark, även internationellt och näringsminister Ibrahim Baylan underströk vikten av att fortsätta driva på innovation och att använda den modell av samarbete som är så stark på Lindholmen.

När jag är ute i världen så är bilden av Sverige och den svenska innovationskraften väldigt stark. Jag brukar framhålla den samverkan som vi har och förmågan att sätta sig ner, resonera och ta fram en gemensam riktning, även om man har olika åsikter och roller, säger Ibrahim Baylan.

En av de avslutande talarna under Lindholmen Open Days var Astra Zenecas styrelseordförande Leif Johansson, som genom sin dåvarande roll inom Volvokoncernen var med när Lindholmen Science Park startades. Enligt honom följer man här ett framgångsrecept som håller.

När man lyckas kroka arm mellan akademi, företag och samhället runtomkring så kan man uträtta otroligt mycket. När vi fick fart på Lindholmen var det ett av de första exemplen där vi verkligen började mata ihop dessa. Allt tyder på att de länder som lyckas med att jobba ihop blir mycket mer framgångsrika, säger Leif Johansson.

Leif Johansson pekade också på att Sverige, med en liten hemmamarknad, har ett innovationssystem som fungerar internationellt och genom det blir rejält konkurrenskraftigt. För att fortsätta framgången tror han på devisen att gräva där man står och vattna där det växer, vilket även gäller för Lindholmen Science Park.

Lindholmen Open Days presentationer

15 september - Möjligheter för det nationella innovationssystemet

16 september - Lösningar för hållbar samhällsutveckling

17 september - Svensk attraktions- och konkurrenskraft