Hoppa till huvudinnehåll

Martin Lundstedt på Lindholmen Connected

fredag, maj 29, 2020

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo, gästade det första webbsända Lindholmen Connected, med nästan 500 deltagare. Han gav en inblick i hur Volvokoncernen ser på en omvärld som är kraftigt omstöpt av coronapandemin, hur Volvo och världen kan komma att starta upp igen med lite skiftat framtidsfokus, samt betydelsen av Lindholmen Science Parks ekosystem. Här kan du även se webbinariet.

Den bild av världen Martin Lundstedt förmedlade under sitt framförande den 25 maj var en där Volvokoncernen, likt otaliga stora företag, i många avseenden fått trycka på paus.

– Man kan konstatera att det här är en kris och ett förlopp som de flesta av oss inte upplevt tidigare. Det handlar om en hälso- och säkerhetskris och Volvokoncernens prioritet har varit att vi ska skydda och stötta våra medarbetare och partners, säger Martin Lundstedt.

Volvokoncernen har anpassat sin aktivitet efter hur pandemin utvecklats och behandlats i de 190 länder som företaget är representerat i och arbetar enligt Lundstedt nära myndigheter och regeringar. Men allt har inte stått still utan många av de permitterade har vidareutbildats, företagens servicerelaterade tjänster har till största delen rullat på och viss omställning till produktion av skyddsutrustning för vård har gjorts. Nu, efter den stora nedstängningen, kan företaget skönja en gradvis återgång till en förändrad omvärld.

– Vi jobbar på många olika plattformar; med regeringen, i Europa och EU-kommissionen och ett antal andra initiativ, för att få en samlad bild. För krisen är så omfattande och komplex att vi måste se till att samhällets samlade resurser används på ett vis vi kanske inte sett förut, säger Lundstedt.

Webbinariet från den 25 maj (de första 6 min är ljudet aningen raspigt vilket vi ber om överseende med):

Förändring en del av vägen framåt

Enligt Martin Lundstedt befinner sig nu Volvokoncernen vid en form av återstart som innebär en gradvis återgång till ett nytt normalläge som kommer att kräva vissa förändringar:

– Vi har under ett antal år jobbat med perform and transform (prestera och förändra) som våra huvudteman och det är väldigt talande för situationen vi har nu.

– Det som var viktigt innan krisen är lika viktigt efter. I vissa fall måste vi dock accelerera utvecklingen – delvis för att vi kanske inte kommer ha samma resurser som tidigare att gå på bredden. Så vi måste satsa på de områden där vi vet att det ger effekt, som elektrifierat och hållbart, säger Lundstedt.

Bland de områden Volvokoncernen identifierat som extra intressanta nämns bland annat utökad elektrifiering för både korta och längre sträckor, kompletterande förnyelsebara bränslen som bioenergi och vätgas, bränsle- och ruttoptimering med hjälp av bland annat AI samt automatisering av transportsystemen. 

Hållbarhet och samarbete

När Martin Lundstedt svarade på frågor från åhörarna utvecklades bolagets syn på lokal förankring runtom i världen, internationellt samarbete och cirkulär ekonomi. Gällande den första punkten tror Lundstedt på starkare regionala nätverk med underleverantörer för att få kortare ledtider och ökad motståndskraft vid oväntade förändringar i världen. Och det globala och europeiska perspektivet lyftes vid ett par tillfällen som nycklar för att få en lyckad återstart: 

– Vi behöver jobba internationellt och speciellt inom EU för att få igång allt. Det är positivt att de vill satsa på the Green Deal, den inre marknaden, bankunionen och ökad resiliens. Det är grenar vi är bra på. Där ska vi bidra, säger Lundstedt, som även kan tänka sig en förnyelsepremie för att återvinna så mycket som möjligt av tunga fordon och tung utrustning för att öka hållbarheten och skapa en cirkularitet.

Ytterligare en aspekt är att koncernen ser samarbete som den bästa vägen framåt, även i Göteborg som Lundstedt beskrev som ett av de globala klustren för mobilitet och transporter.

– Redan innan sa vi att partnerskap är det nya ledarskapet - och det är ju hela idén med Lindholmen Science Park. Dessutom pratar alla om ekosystem och det fina med Lindholmen Science Park är att det är ett äkta ekosystem med alla delar, menar Martin Lundstedt som lyfte Lindholmen Science Park som en föredömlig arena där forskning och innovation inom mobilitet och transportsektorn förenas med riktig verkstad. 
 

Missa inte kommande Lindholmen Connected och nyheter från Lindholmen Science Park - här kan du prenumerera på våra nyhetsbrev!