Hoppa till huvudinnehåll

Mobil röntgen-projekt vinner Sahlgrenskas Stora Kvalitetspris

torsdag, maj 11, 2023

Nu är årets Kvalitetsdagar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till ända. PICTA Prehospital Innovationsarenas Glenn Larsson deltog i ett av de nio projekt som var nominerade till sjukhusets Stora Kvalitetspris. Projektet Personcentrerad mobil röntgen visade sig vara även juryns favorit och mot slutet av konferensen fick projektgruppen ta emot det fina priset. 

Projektet presenteras

Den 9-10 maj ägde Sahgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar rum på Svenska mässan i Göteborg. Under eventet delas Stora kvalitetspriset ut och i år gick det till projektet Personcentrerad mobil röntgen där PICTA och Glenn Larsson varit en del av projektgruppen. Nedan kan du se när Tony Jurkiewitz, röntgensjuksköterska och projektledare, och Robert Höglind, verksamhetsutvecklare inom ambulanssjukvården, tar emot priset. 

Juryns motivering

Projektet omfattar verksamheterna Radiologi samt Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har sin bakgrund i att många äldre och sköra patienter transporteras till specialistsjukvården för en röntgenundersökning, där det visar sig att patienten inte har någon fraktur. För de flesta personer som bor på äldreboende är onödiga transporter och slutenvårdsinläggningar dyrt, dåligt och farligt. Här ville man föra ut diagnostiken till personer med fallskada och smärta i höften för att på plats kunna ta reda på om det var en fraktur eller inte. Man ville också säkerställa ett personcentrerat omhändertagande för fortsatt vård i hemmet i de fall då fraktur inte förelåg, men också i de fall då patienten transporterades till sjukhus med en fraktur. Tillsammans med berörda parter i den regionala och kommunala primärvården, specialistsjukvården samt patientföreträdare utarbetade man en patientresa där en röntgenundersökning genomfördes i den drabbade personens boende (vård- och omsorgsboende). Parallellt genomfördes möten tillsammans med Radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med näringslivet för att testa en ny och smidig mobil röntgenutrustning.

Resultatet blev en patientresa som skapade värde för patienter, deras anhöriga och för de aktörer i regionen och kommunerna som är involverade i vård och omsorg på vård- och omsorgsboenden. När projektet avslutades visade det sig att cirka sextio procent av de undersökta patienterna inte hade någon fraktur och behövde därmed inte transporteras till sjukhus. De kunde i stället få fortsatt omhändertagande i sitt hem av primärvården.

Projektet avslutades vid årsskiftet 2022-2023 och personcentrerad mobil röntgen ingår nu i ordinarie drift inom Radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det genomförs en implementering under 2023 till vård- och omsorgsboende och boende med särskilt stöd i Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Härryda kommun, Partille Kommun och Öckerö kommun.

Förutom den stora äran tilldelas projektet 40 000 SEK.