Hoppa till huvudinnehåll

Satsning på innovationssamarbeten mellan Sverige och USA inom mobilitet

torsdag, mars 16, 2023

Vinnova och Lindholmen Science Park satsar på ökad samverkan mellan Sverige och USA för att påskynda innovation inom hållbar mobilitet. Satsningen Future Mobility ska stimulera kunskapsöverföring, nya perspektiv på lösningar och innovationer för en bredare marknad. Nu öppnar en utlysning för samarbeten mellan aktörer i Sverige och USA som bidrar till hållbar mobilitet och stärker ländernas respektive innovationssystem.

san fransisco bron i solnedgång!"

Internationella samarbeten och resulterande innovationer är avgörande såväl för Sveriges konkurrenskraft och kunskapsutveckling som för global hållbar utveckling. Plattformen Future Mobility skapades 2022 som ett gemensamt initiativ från Lindholmen Science Park och Vinnova. Syftet är att främja forsknings- och innovationssamarbeten inom hållbar mobilitet mellan Sverige och USA.

Med dedikerade resurser från Lindholmen Science Park på plats i både Stockholm och Silicon Valley ska Future Mobility fungera likt en portal mellan ländernas innovationssystem. Mycket handlar om att sänka trösklarna för samarbeten. God uppkoppling till kompetens och nätverk möjliggör att Future Mobility bland annat kan rådge kring idéer till projekt och bistå i sökandet efter relevanta projektpartners.

Hans Pohl

- Samverkan leder till ny kunskap och innovation. Future Mobility erbjuder allt du behöver för att skapa ett fruktbart samarbete mellan aktörer i Sverige och USA.

Hans Pohl, programansvarig för Future Mobility.

 

Future Mobility finansierar också utvalda bilaterala projekt via Vinnova. En första utlysning öppnar den 14 mars, med tre ansökningsomgångar fram till den 30 november 2023.

- Hållbar mobilitet handlar om att möjliggöra förflyttning av människor och gods på sätt som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala samt tillgängliga för alla. Future Mobility och den här utlysningen erbjuder goda utsikter till innovationssamverkan, kunskapsutveckling och partnerskap som bidrar till just detta. Vi ser fram emot projektidéer som ökar samverkan mellan och stärker innovationssystemen i de bägge länderna, säger Eric Wallgren, handläggare för Future Mobility på Vinnova.

I Silicon Valley är det Anders Dalén, projektledare på Future Mobility, som möjliggör innovationssamarbeten inom satstningen. Som förändringsagent på plats i regionen agerar han dörröppnare och rådgivare för att koppla samman amerikanska forskare, finansiärer, företag och startups med svenska aktörer och nätverk.

Länkar

Vill du ta reda på mer om innovationssamverkan eller hur Future Mobility kan hjälpa dig etablera dig i USA?

Hans Pohl

Hans Pohl

Future Mobility
Programansvarig
San Fransisco bridge in sundown

Future Mobility

Towards sustainable mobility Innovation collaboration between Sweden and the United States