Hoppa till huvudinnehåll

Smarta lösningar för framtiden på H22

onsdag, juni 15, 2022

Under H22 City Expo i Helsingborg sätts fokus på mängder av områden och innovativa lösningar som kan bidra till att framtidens städer blir smartare och mer hållbara – utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Workshops, seminarier och presentationer har avlöst varandra – och H22 City Expo fortsätter ända till 3 juli. Olika initiativ och samverkansprogram som drivs från Lindholmen Science Park är med på agendan och många partners deltar för att sprida kunskap om den utveckling som sker, och vilka positiva effekter det kan bidra till. 

Future of Democracy Summit samlade den 13 juni över 100 ledare inom näringslivet, politiken, media, akademin, offentlig sektor och civilsamhället.
– Vi har jobbat med två huvudteman, dels digitalisering och demokrati i ljuset av kriget i Ukraina. Vilka värden står på spel och hur påverkas Sverige? Dels grundfrågan – hur kan Sverige moderniseras med ny teknik med de demokratiska kärnvärdena i behåll? Hur kan innovationskraft och kompetens från näringslivet tas till vara bättre i offentlig sektor?, berättade Karin Hübinette, projektledare för Future of Democracy – ett initiativet som leds av AI Sweden och Medier & demokrati.

Den 14 juni arrangerade Drive Sweden för andra gången den årliga konferensen Klimatsmart Mobilitet 2030 tillsammans med Viable Cities, och denna gång gick den alltså av stapeln på H22. Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030 och Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla. Ambitionen nu är att ta konkreta steg kopplade till klimatkontrakten och i detta arbete nyttja Drive Swedens verktyg och unika nätverk.

CLOSER har ett omfattande program som sätter spotlighten på många olika samverkansprojekt inom det nationella programet för transporteffektivitet.

– Vi måste tänka utanför boxen, tänka stort också - det vi kallar systemperspektiv. Så think big act small!, sa Anders Forsberg, CLOSER, under ett seminarium med fokus på grön och hållbar logistik, där projektpartners från RISE, Scania, Helsingborgs Stad och flera andra kommuner från norr till söder medverkade.

Victoria Kindesjö från Scania var var en av alla partners på plats. Hon jobbar med innovationsprojektet Elain och deltagarna fick veta mer om denna digitala tjänst för hållbarhetsmedvetna transportörer och speditörer, vilken används att spåra och visualisera CO2-utsläpp.

En nyhet som Helsingborgs stad gick ut med under H22 är att man nu skapar National City Lab i samarbete med AI Sweden. Det blir Sveriges första kommunala AI-labb med sikte på att ta fram nya lösningar för smarta städer.

— I AI Swedens data factory har vi sett värdet av en neutral plats där olika typer av aktörer kan samarbeta och dela data. Etableringen i Helsingborg syftar till att kunna fortsätta att facilitera samarbeten som kanske annars aldrig skulle ske och på så sätt accelerera användning av AI i Sverige, säger Kim Henriksson, testbädds-arkitekt på AI Sweden.

Mer om H22 programmet