Hoppa till huvudinnehåll

Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur

tisdag, mars 30, 2021

Västra Götaland fortsätter att satsa på elektrifiering – en viktig komponent för att nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsland. 70 miljoner kronor tillförs nu arbetet för laddinfrastruktur av transportsystemet och genom det säkerställs en stark innovationsmiljö samtidigt som nya steg mot ett mer hållbart samhälle kan tas.

Det handlar om en regional satsning som ska snabba upp elektrifieringen av transportsystemet och komplettera och stärka upp statliga stöd. Satsningen är en del av genomförandet av en ny regional utvecklingsstrategi och den tvärsektoriella kraftsamlingen elektrifiering.

– Elektrifiering gynnar både näringslivsutvecklingen och det klimatstrategiska arbetet. Det har vi i Västsverige insett och därför driver näringslivet och offentlig sektor kraftfullt frågan tillsammans, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Gemensamt ansvar för elektrifieringen

Antalet elfordon på våra vägar ökar stadigt och i vissa områden är det kommersiella intresset svagt för att bygga ut laddinfrastrukturen. Där krävs offentligt stöd för att nå målen och olika stödmöjligheter för utbyggnad av laddinfrastrukturen i stad såväl som på gles- och landsbygd.

Fördelningen av de 70 miljonerna ska riktas till satsningar på laddinfrastruktur i hela Västra Götaland, för både tunga och lätta fordon. Det sker genom strategiska satsningar i samverkan med andra aktörer, till exempel test- och utvecklingsprojekt och genom direkta utlysningar. Dessa beräknas ske innan sommaren och vara öppna fram till årsskiftet eller tills årets avsatta medel är slut. Stödet ska komplettera privata aktörers investeringar och olika nationella stöd.

Inledningsvis kommer stödet att fokusera på:

  • Medfinansiering av strategiska planer för laddinfrastruktur
  • Publik kvartersladdning i områden med många hyresbostäder
  • Publik laddning vid målpunkter för turism, friluftsliv, idrott med mera
  • Publik laddning vid strategiska punkter för tunga fordon
  • Snabbladdning längs det regionala vägnätet och i tätorter och mer glesbyggda områden

Västra Götalandsregionens roll som föregångare i omställningen ska dessutom stärkas genom att erbjuda möjlighet till publik laddning vid exempelvis sjukhus och fortsätta stötta kollektivtrafikens elektrifiering där färjetrafiken står inför särskilda utmaningar.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs VGR:s frågor och svar här