Hoppa till huvudinnehåll

PiiGAB Processinformation

Produktutveckling

Adress

Anders Carlssons gata 7 417 55 Göteborg

Huvudinriktning

Produktutveckling

Telefon

031-55 99 77

Webbplats

http://www.piigab.se

Kort om företaget

PiiGABs affärsidé är att utveckla och marknadsföra programvara och hårdvara för kommunikation, datainsamling och spårbarhet för användning inom nationell och internationell industri samt fastighetsautomation. Genom att erbjuda programvara och hårdvara med hög kvalitet, såväl tekniskt som innehållsmässigt, ska PiiGAB höja användarens informationsnivå för perifera och lokala utrustningar. PiiGAB kommer aktivt att medverka i den förändringsprocess som sker inom informationsteknikinhämtning inom industri och fastighetsautomation.

Föreslå en ändring