Hoppa till huvudinnehåll

Bryggarbete Fordonsdalen

Projektet "Fordonsdalen" vill möjliggöra att aktörer inom Stockholmsregionen tillsammans kan utveckla fordonsbranschen. Syftet är att skapa möjligheter för små- och medelstora företag att öka sin gemensamma innovationskapacitet. Fokus ligger på att utveckla kunskap och lösningar som bidrar till grön och digital transformation av autonoma fordon och bidrar till ökad internationell konkurrenskraft. 

Foto över en stad i skymning med bilar som kör till och från staden på en stor motorled

Bakgrund

Stockholmsregionen och Östra Mellansverige har en omfattande del av Sveriges fordonsindustri. I Stockholms län finns en fordonsindustri med cirka 190 företag, omkring 40 000 anställda och en nettoomsättning som uppskattas till cirka 100 miljarder kronor. Det motsvarar mer än en tredjedel av den svenska fordonsindustrin. 

Projektet Fordonsdalen 1.0 pågick 2020 till 2023 och visade sig fylla en viktig funktion för branschaktörer. Nu vill initiativtagarna till projektet förstå vilka delar som är mest betydande för aktörerna och hur arbetet inom Fordonsdalen kan skalas upp. 

Uppdrag - att undersöka möjligheter uppskalning

Lindholmen Science Park har fått i uppdrag av Region Stockholm att ta fram ett kunskapsunderlag för hur en eventuell fortsättning på Fordonsdalen skulle kunna se ut. Undersökningen omfattar kartläggning och sammanställning av material, omvärldsanalys och datainsamling. Tonvikten i arbetet består i att genomföra intervjuer och dialoger med olika organisationer som kan beröras av en fortsatt satsning. Materialet kommer att sammanställas, analyseras och presenteras i en rapport där olika möjligheter och tänkbar utformning för en hur en kraftsamling kring fordonsindustrin och mobilitetsområdet runt östra Mellansverige skulle kunna se ut.  

- Fordonsindustrin står inför stora tekniska förändringar i flera områden såsom elektrifierad drivlina till automatisering och det uppkopplade, smarta fordonet. Det här leder till ett system i stor förändring som ställer helt nya krav på kompetens, affärsmodeller, leverantörsrelationer för att lyckas ställa om med stärkt konkurrenskraft. Det gör den här typen av initiativ både spännande och välbehövlig, säger David Fridner, projektledare vid Lindholmen Science Park. 

  • Projekttid: December 2023-juni 2024 
  • Uppdragsgivare: Region Stockholm