Hoppa till huvudinnehåll

LIMA

LIMA är ett mobilitetsprojekt för alla som jobbar på och i närheten av Lindholmen. I en pilot, som samlar olika transportslag och parkering i en smart tjänst, är LIMA:s syfte att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad.

Överblick över Lindholmen Science Park och Chamlers

I tjänsten kommer man att kunna använda kollektivtrafik, hyrcyklar, el-scootrar, hyrbilar och taxi. Dessutom ges tillgång till delade el-bilar via en bilpool och företagsbilar samt möjligheter att dela sin egen bil och betala parkering. Allt i en tjänst.

LIMA kommer att involvera 1000 anställda i en storskalig pilot som innehåller kombinerad mobilitet och inkluderar nya koncept för bildelning och en övergripande systemoptimering med hjälp av AI. Dessutom ingår konceptutveckling av en Mobility Hub, som en fysisk samlingsplats för lokala transporter, och utvärdering av såväl beteendeförändringar bland projektets resenärer som affärsmodeller och samhällseffekter.

Projektet skall leverera en heltäckande, skalbar lösning för mobilitet för anställda och företag som under projektet testas och utvärderas på Lindholmen Science Park i Göteborg.


Vad vill LIMA uppnå?

  • En effektiv och flexibel mobilitetstjänst till företag på Lindholmen och dess anställda
  • Ökad attraktivtet för arbetsgivare på Lindholmen
  • En ekonomiskt hållbar mobilitetstjänst som kan drivas vidare efter projektet
  • Positiva miljöeffekter såsom minskade utsläpp och minskad trängsel i trafiken


Partners och finansiering

Projektet är en del av Regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden och resterande del av deltagande parter. 

Fakta

Projektperiod: Aug 2018 - Nov 2020
Webbplats: drivesweden.net/lima