Hoppa till huvudinnehåll

PEPP – Public EV Power Pilots

Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker om fordon kan användas som energilager för att balansera elnäten. I två kommande tester ska detta utforskas genom att använda parkerade bilar på Lindholmen och hos Volvo Cars i Göteborg – och preliminära resultat visar på en stor potential för såväl kunder som företag och elnät. 

volvo elbil som laddar

Den stegrande elektrifieringen ställer nya krav på vårt elnät och nya smarta lösningar som kan bidra till ett mer resurseffektivt användande av energin kan spela en stor roll. En av dessa lösningar kan vara att utnyttja överskottsenergi från bilbatterier – inte minst med tanke på att våra bilar till största delen står stilla.

PEPP handlar om att utforska den stora mängden energi som finns tillgänglig i elbilar då de inte används och se om den överkapaciteten kan användas för att balansera elnätet. Den potential som finns är stor. För att undersöka detta kommer parterna i PEPP att genomföra två användarstudier i realistiska piloter med parkerade bilar på Lindholmen och hos Volvo Cars i Göteborg. Tekniken som ska användas är en dubbelriktad laddning, så kallad V2G (Vehicle to Grid) och den är nyckeln för att en balansering av elnätet ska kunna ske. Att utforska detta i en publik miljö kommer att möjliggöra analyser av detta ur ett systeminnovationsperspektiv. 

En av de största skillnaderna mellan de två testerna handlar om att bilar som står i parkeringsgarage står stilla längre än bilar som används inom bilpooltjänsten. Men det finns fler frågor att fokusera på rörande tekniska system, hur människor uppfattar och använder dubbelriktad laddning i publika miljöer, policyrelaterade frågor samt vilket värde som tjänsterna skapar. Detta kommer PEPP att utforska. Projektet kommer även att utveckla tekniska system för optimering av bilpooler, användarinteraktion och energioptimering.  

Testerna kommer att pågå under två års tid och omfatta totalt tolv bilar, sex i varje användarstudie. I slutet av 2024 ska projektet ha kommit fram till vad nästa steg är och efter 2025 väntar studier i större skala där 100-tals och än fler bilar kan komma att ingå.

Nyheter

En Volvo EX40 står parkerad och laddar på Lindholmen i Göteborg. Foto: Volvo Cars.

Resultat visar på stor potential för att balansera elnät med elbilars batterier

2024-03-11
Att använda sin elbil för att bidra till stödtjänster för elnätet kan bli en positiv affär för både bilägare och laddoperatörer, samtidigt som elnätet stärks. Detta visar preliminära resultat från...