Hoppa till huvudinnehåll

Radiohistoriska föreningen med Radiomuseet

Intresseorganisation

Adress

Anders Carlssons gata 2 417 55 Göteborg

Huvudinriktning

Intresseorganisation

Telefon

031-779 21 01

Webbplats

http://www.radiomuseet.se

Kort om företaget

Museet upptar en yta som är mer än 800 m2 fylld med radioteknisk utrustning av alla slag. Ovan ser vi en del av samlingen av rundradioapparater, från tidiga kristallmottagare till radiogrammofoner i praktutförande liksom reseradio- och bilradio- apparater. I avdelningen för TV-mottagare finns byggsatsen från ELFA, från den tid då det var billigare att bygga sin egen TV än att köpa den. Nylonstrumpan, som sades förvandla en svart/vit TV till en färg- TV har vi också! AGAs klassiska och eleganta TV i ädelträ, för placering i hörn, ingår också i samlingarna. Rekvisitörer inom film-, TV- och reklambranschen tillhör museets kunder och den minnestrogne kan kanske erinra sig Fleksnes som radioamatör, LA8PV, och TV-produktionen Juloratoriet av Göran Thunström. Dessa apparater återfinnes på avdelningen för Amatörradio. Radiokommunikation mellan fartyg och land har alltsedan Titanics dagar varit lika viktig, inte minst för säkerheten till sjöss och kontakten för den ombordanställde med anhöriga därhemma. Fartygstelegrafistens utrustning liksom den kompletta stationen, som Göteborg Radio använde, en komplett radiostation från MS Stena Gothica och olika typer av livbåtsutrustningar -allt finns att studera. På Militärradioavdelningen, återfinner tidigare värnpliktiga radiomän och yrkesmilitärer ett stort antal modeller av svenska utrustningar och det finns många engelska, amerikanska, tyska och ryska att jämföra med. Mycket unika mottagare/sändare, som satt i engelska Uberators, ingår också i samlingarna. Amerikansk radiomateriel, som köptes av radioamatörer för att byggas om och anpassas till amatörtrafik, finns av många olika slag.

Föreslå en ändring