Hoppa till huvudinnehåll

Sågeriets Tillväxtcentrum AB

Företagarcentrum

Besöksadress

Bror Nilssons Gata 16, 417 55 Göteborg

Huvudinriktning

Företagarcentrum

Telefon

070-888 66 85

Webbplats

http://www.tillvaxtcentrum.com/

Kort om företaget

Sågeriets Tillväxtcentrum AB är beläget på Lindholmen i Göteborg och slår upp portarna vid årsskiftet. Affärsidén är att skapa ett tillväxtcentrum för företag med kvinnor som ägare eller ledare. Under 2014 kommer även bolaget att öppna filialer i Stockholm och Malmö.
 
Sågeriet blir ett naturligt nav och språngbräda för att stärka tillväxtföretagen i dess utveckling och för att stärka kvinnors företagande och ledarskap och är riktat mot kvinnliga ägare eller kvinnliga Vd:ar med minst 3 års verksamhet eller 3 mkr i omsättning.
 
Ett tillväxtcentrum där tillväxtföretag har kontor, får träffas och utbyta erfarenheter. Sågeriet erbjuder tillväxtföretagen behovsstyrd rådgivning för att bygga på det som redan finns där, inte styra in företagen på saker som de inte önskar eller vill. I form av mentorer, externa styrelseledamöter och genom Preferred Partners.
 
Sågeriet bildar ett tillväxtkluster genom att föra samman kvinnors tillväxtföretag med förespråkare för tillväxt inom näringsliv, samhälle och akademi.

Föreslå en ändring