Hoppa till huvudinnehåll

Trafikverket/Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Forskning och utveckling

Huvudinriktning

Forskning och utveckling

Telefon

 

Webbplats

http://www.vinnova.se/sv/ffi/

Kort om företaget

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.

Satsningen som initialt sträcker sig från 2009-2012 innebär FoU verksamhet för ca 1 miljard kr per år varav de offentliga medlen utgör hälften. FFI kansli som koordinerar verksamheten är lokaliserat på VINNOVA.

Föreslå en ändring