Hoppa till huvudinnehåll

VTI

Forskning och utveckling

Besöksadress

Regnbågsgatan 1

Adress

417 55 Göteborg

Huvudinriktning

Forskning och utveckling

Telefon

013-20 40 00

Webbplats

http://www.vti.se

Kort om företaget

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik. VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och seminarier inom transportområdet. VTI har 240 medarbetare och finns i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund.