Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Upphandling

Upphandling av  "Ramavtal för senior projektledning vid Lindholmen Science Park".

Referensnr: LSP-2012-2.
Anbudstiden utgår: 2012-10-15 kl 12.00

Denna upphandling genomförs som öppen upphandling enligt LAG (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU och avser en tjänsteupphandling/ramavtal.

Lindholmen Science Park AB avser att teckna ramavtal med högst sexton (16) leverantörer. Se bilaga /LSP_2012_2.pdf

Lindholmen Science Park beslutar (se bilaga) att upphandla:

För området Fordonsteknik:
• A10: CONSAT
• A9: SP
• A17: Pegufon
• A7: HiQ
• A1: Granströms utveckling AB 
• A5: WSP

För området Transporteffektivitet/Logistik:
• A2: Midek AB
• A8: Kouchy&Partners 
• A13: Vectura 
• A5: WSP 
• A6: Trivector Traffic
• A9: SP

För området Samhällssäkerhet:
• A9: SP
• A16: Centric Labs
• A7: HiQ
• A11: Sjöland & Thyselius
• A12: Saab

Bifogar protokoll innehållande vår utvärdering.

Överprövning
Avtalsspärr är 10 dagar från underrättelsedag (2012-11-06)

Utvärderingen kan erhållas mot förfrågan till peter.ohman@lindholmen.se

Angående bilaga 10
Referenser och CV (max 3 per område) för föreslagna personer som styrker erfarenhet från liknade uppdrag. Är det max 3 referenser per person eller max 3 personers referenser som efterfrågas per område?

Svar: Det är max tre personer referenser som avses

Fråga: Vi ha känsliga referenser som vi inte vill uppge skriftligt. Hur hanteras detta?

Svar: Ange organisation samt att de uppges muntligt till Lindholmen Science Park AB.

Angående bilaga 1, Skallkrav
Det står att projektledare som erbjuds skall ha civ.ing. examen eller motsvarande. Vad menas med motsvarande?
Svar: Relevant högskoleutbildning

Angående bilaga 8
Fråga: I bilaga 8 ska ”relevant kontaktnät” redovisas. Syftar ni på en specifik lista med namn, företag, kontaktuppgifter etc. eller en mer övergripande beskrivning av kontaktnätet?

Svar: Lämnar en specifik lista på nyckelkontakter samt en överordnad beskrivning över vilka företag och myndigheter som ingår i ert kontaktnätverk

Fråga: Kan anbudet lämnas via email till peter.ohman@lindholmen.se?

Svar: Nej, endast skriftliga ansökningar i förslutet paket. Anledning är att vi inte ska kunna se anbuden innan anbudsöppningen

Lindholmen Science Park