conference lunch move company map contacts lindholmen travel info
Lindholmen Science Park

Verksamheten

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom transport, ICT, media och visualisering.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Open Arena Lindholmen är en miljö och vårt koncept för att driva samverkansprojekt.  I miljön träffas människor som verkar inom Lindholmen Science Parks fokusområden. Det kan vara forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker.

Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer på Lindholmen. Målet är att den siffran ska vara 30 000 personer senast år 2020.

 

triplehelix.png