conference lunch move company map contacts lindholmen travel info
Invigningen av Open Arena Lindholmen, 2011

Styrelseledamöter

Lindholmen Science Park AB ägs av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad och näringslivet.

Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad är grundare och innehar vardera 150 A-aktier. Huvudägare med vardera 90 B-aktier är Ericsson AB, Volvo Group, Volvo Cars, Saab AB, Telenor Sverige AB, Toyota Material Handling Europe AB och Business Region Göteborg. Delägare med 1-10 B-aktier är ÅF AB, Semcon AB, Carmenta, Cybercom Group, Sigma AB, Consat Engineering AB, Norconsult AB, Bluetest AB, Aktiviteten AB.

Samverkansavtal på motsvarande nivå som huvudägare är tecknat med Göteborgs universitet och Trafikverket. Västra Götalandsregionen är en strategisk samarbetspartner och finansiär. Andra större finansiärer för projekt och program är även Vinnova, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Lindholmen Science Park har ett nära samarbete med Älvstranden Utveckling, som ansvarar för utvecklingen av den fysiska miljön på Lindholmen.

Följande personer ingår i styrelsen 2018:

Anna Nilsson-Ehle
Ordförande
Styrelseordförande

Anna Dubois
Vicerektor Chalmers styrkeområden
Chalmers tekniska högskola

Jan Smith
Dekanus IT-fakulteten
Göteborgs universitet

Jan Ove Östensen
Vice President Vehicle Automation
Volvo Group Trucks Technology

Leif Blomqvist
(s)
Göteborgs Stad

Victor Löfving
(m)
Göteborgs Stad

Magnus Hellsten
Senior Vice President
Quality & Customer Satisfaction

Volvo Car Group

Mats Lundquist
CEO 
Telenor Connexion AB

Pontus de Laval
Vice President
Chief Technology Officer
Group Strategy

Saab AB

Maria Håkansson
Vice President
Ericsson AB

Björn Berndtsson
President and CEO
Carmenta Group

Hans Larsson
Director Logistics solutions
Toyota Material Handling Europe AB

Johan Karlsson
Professor, prefekt
Institutionen för Data- och informationteknik
Göteborgs universitet

Adjungerade:

Lena Andersson
VD
Älvstranden Utveckling AB

Helena Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

Mattias Jonsson
Styrelseordförande, Älvstranden Utveckling  AB
Riksdagsledamot (S) i Näringsutskottet