Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

12-12-12 kl 12.12 invigs Europas första gröna transportkorridor, som går mellan Oslo och Randstad i Holland

Begreppet Gröna korridorer lanserades av EU-kommissionen för ett par år sedan. Med samarbete över nationsgränser och i samverkan mellan samhälle, näringsliv och forskning ska gröna transportkorridorer för godstrafik skapas. Målet är effektivare och mer hållbara transport- och logistiklösningar. En korridor innefattar infrastrukturella- och trafiklösningar inom ett brett geografiskt område.

Den första gröna korridoren, mellan Oslo-Randstad, involverar de fem länderna Norge, Sverige, Danmark, Tyskland och Holland. Det som i dagsläget är kartlagt är start- och slutpunkt och ingående noder. Flaskhalsar i korridoren är också kartlagda och förslag till åtgärder är framtagna. Även godsflöden och de största transportörerna är kartlagda.

Den 12 december går startskottet för länderna att tillsammans arbeta för att göra korridoren grönare och effektivare. Evenemanget i Malmö innefattar en demonstrationsdag som arrangeras av CLOSER, en nationell arena för logistik och transporteffektivitet inom Lindholmen Science Park. Demodagen arrangeras i samverkan med Trafikverket, Sjöfartsverket och Vinnova. Här kommer en rad intressanta projekt, nationella och internationella, som bidrar till att utveckla gröna korridorer att visas upp.

Bland det som visas upp märks lastbilar som drivs av annat bränsle än diesel och innovativa tekniker för att flytta lastbilar/trailers till tåg. Även grönare lösningar för sjöfarten och flyget kommer att demonstreras i mässans montrar.

Läs mer på www.lindholmen.se/demoday>>