Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

CLOSER ska ta fram färdplan för Citylogistik

CLOSER har fått i uppdrag att ta fram en färdplan för Citylogistik. Uppdraget kommer från Forum för innovation inom transportsektorn. Citylogistik är ett omdebatterat område där det drivits många försök och pilotprojekt i olika städer de senaste åren. Men de banbrytande och bestående lösningarna har uteblivit.

- Det är ett mycket viktigt och angeläget uppdrag som nu har lagts på oss, säger Jerker Sjögren, programansvarig för CLOSER vid Lindholmen Science Park. Det är verkligen hög tid att få till ett genombrott för hållbara och lönsamma stadstransportlösningar.

CLOSER ska ta fram den nya färdplanen i nära samarbete med VTI och Linköpings universitet samt med olika aktörer på området – varuägare, transportföretag och kommuner. Förslaget till färdplan, med 2030 som visionsår, ska med mål och åtgärder redovisas till sommaren. Ansvarig för arbetet med färdplanen på CLOSER blir Maria Lindholm, som i dagarna disputerar på Chalmers i ämnet Citylogistik.

CLOSER är sedan tidigare engagerat i Sendsmart - ett stort projekt för utveckling av nya lösningar för godstransporter i städer.

Citylogistik en programpunkt på Transportforum 2013

Jerker Sjögren medverkar också i ett seminarium om Citylogistik på Transportforum i Linköping torsdag den 10 januari. (Session 78: Stadens roll för en fungerande citylogistik)

Om Closer
Closer är en del av den kreativa samverkansmiljön på Lindholmen Science Park. Det drivs som ett program inom Lindholmen Science Park på uppdrag av Vinnova och Trafikverket. Partners i Closer är bland annat DB Schenker, Volvo, Chalmers, Scania och Västra Götlandsregionen.

För mer information, kontakta:
Jerker Sjögren, programansvarig CLOSER, Lindholmen Science Park AB, 0702-66 88 86, jerker.sjogren@lindholmen.se

Anita Bengtson, kommunikationschef Lindholmen Science Park AB, 0703-950 222, anita.bengtson@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, ICT och Media i samarbete med aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle.