Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Det är här det händer, Lindholmen ska bli världens bästa stadsdel

Över 200 personer samlades för att lyssna om den fysiska utvecklingen av Lindholmen Science Park. Talare på mötet var för Lindholmen Science Park, Niklas Wahlberg, för Älvstranden Utveckling AB Lena Andersson, för Göteborgs stad Björn Siesjö, för Serneke Ola Serneke, för Skanska Mats Dynevik, för Eklandia Cecilia Fast, för Chalmers fastigheter Sven Erik Adolfsson. Panelen modererades av Maria Hedlund, Lindholmen Science Park.

- Byggkranar är positivt för området, var en av slutreplikerna för talarna i panelen. Det visar på utveckling och nya möjligheter!

På olika sätt lyfte talarna det positiva i att Lindholmen Science Park idag har en stark och positiv dragningskraft och de uttryckte sin strategiska vilja och avsikt att vara med i den fortsatta utvecklingen.

Talarna delade med sig om visionerna för sina respektive byggprojekt, när de sätts igång och när ska vara klara och lyfte även höga ambitioner kring miljö och hållbarhet både för byggprocessen men också för materialval.

Ola Serneke underströk det positiva för Lindholmen med utvecklingen av fler bostäder och ett större serviceutbud.

– En stad som lever dygnet runt, då måste man ha en blandning mellan olika boende former, åldrar, vård, samhällsfastigheter, kontor. Man måste ha en dragningskraft, Lindholmen Science Park har en dragningskraft men vi vill addera ytterligare. Alla ska ha nytta av att vi gör något bra tillsammans. 

Björn Siesjö visande på den spännande utvecklingen som hela storgöteborg står inför de närmsta två åren och pekade på värdet det har som ambition att tillföra alla göteborgare, nya som ”gamla”.

Wake Up Lindholmen arrangeras av Lindholmen Science Park, Norra Älvstrandens Företagarförening och Älvstranden Utveckling. Seminariet är öppet för alla som arbetar, studerar och bor på Lindholmen.

Pågående och planerade fastighetsprojekt på Lindholmen Science Park

Eklandia har påbörjat byggnationen av en kontorsfastighet om ca 9000 kvm i direkt anslutning till huvudbyggnaden på Lindholmen Science Park. Inflyttning sker i januari 2017.

Skanska har påbörjat byggnationen och utvecklingen av ett kontorshus om ca 7 500 kvm granne med Radisson Blu Riverside Hotel på Lindholmen. Inflyttning sker våren 2017.

Älvstranden Utveckling leder ett konsortium bestående av Peab, HSB och Skanska som ska bygga ett nytt bostadskvarter i Lindholmshamnen med 450 lägenheter och ca 3000 kvm lokaler för verksamheter.

Serneke koncernen kommer att bygga den 266 m höga skyskrapan. Totalt omfattar projektet en markyta på ca 32 000 kvm som kommer bestå av ca 15 kvarter med bostäder, kontor, handel, vård och service.

Husvärden AB som ska bygga på den så kallade ”Brotomten” med byggstart senast andra kvartalet 2016 och den nybyggnation som planeras för 

Även Teknikcollege Lindholmen står inför en spännande utveckling med nybyggnation.

wu1.jpg

wu2.jpg

wu3.jpg