Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Hallå där...

...Per Sunnergren, projektledare för Test Site Sweden på Lindholmen Science Park som hjälper organisationer som söker finansiering för testbäddar inom miljöteknik. 
Per Sunnergren, Lindholmen Science Park

Testbäddar inom miljöteknik, vad är det för något?

- I detta sammanhang innebär en testbädd en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling och test av nya produkter, tjänster eller processer inom miljöteknikområdet.  

Vad kan organisationer få hjälp med av dig?

- På uppdrag av VINNOVA hjälper jag sökande med deras ansökningar för finansiering genom attge dem återkoppling kring deras upplägg, aktörssammanställning eller teknikfokus. Vi erbjuder också råd om testbäddsuppbyggnad, ansökningsförfarande och bedömningsprocess. Utöver det, anordnar vi nätverksaktiviteter, där workshopen om vattenbruk i höstas är ett exempel.    

Vem kan söka finansiering?

- I princip alla typer av organisationer. Företag, universitet, högskolor, institut och offentliga organisationer är välkomna med sina ansökningar till VINNOVA.

Vad kan man söka finansiering för?

- VINNOVAs finansiering är främst tänkt för att stödja projektplanering, säkring av fortsatt finansiering och utveckling av affärsmodell.    

Varför behövs det testbäddar inom miljöteknikområdet?

- Testbäddar fyller en viktig funktion inom innovationssystemet i stadiet där en idé ska ta steget från prototyp till marknad. Test, verifiering och tillgång till testbäddar fyller också̊ en viktig funktion vid förnyelse av produkter och tjänster på̊ redan existerande marknader.  

- Inom det här området skärps regler ständigt. Det innebär att man måste hitta lösningar med bättre miljöprestanda. Det kan gälla byten av material, anpassningar av tillverkningsprocesser eller nya certifieringsnormer.  

Varför behöver vi innovation inom miljöteknikområdet?

- Samhället behöver, med hast, ställa om till mer hållbara lösningar och testbäddar är ett sätt att snabba på denna omställning genom att de ger möjlighet att visa på förbättrade miljöegenskaper i tidiga utvecklingsskeden.    

- Sverige har internationellt en mycket stark position inom miljöområdet vad gäller forskning och kunskap. Att få utväxling på det i näringslivet ger en förstärkt konkurrenskraft för hållbar tillväxt och innebär också stora exportmöjligheter, avslutar Per med.

Kommande utlysning VINNOVA

Mer info om Test Site Sweden miljöteknik

Testbäddar inom miljöteknik VINNOVA