Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Örebro blir ny nod i AI Innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden expanderar genom ett samarbete med AI Impact Lab, ett initiativ som ska ligga som grund för en ny nod i Örebro. Genom att addera Örebro till nätverket, pågår nu utveckling av totalt fem noder tillsammans med samarbetspartners runt om i Sverige.
Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet och representant för den nya noden

Den nya noden i Örebro kommer ledas av AI Impact Lab - ett samarbete mellan Örebro Universitet och Region Örebro län

- AI Impact Lab lanserades av Örebro universitet och Region Örebro län i början av sommaren. Tanken är att AI Impact Lab ska fungera som en ingång till AI-kompetensen vid lärosätet och göra det möjligt för industri och offentlig sektor att dra nytta av AI-forskningen i sina verksamheter. Och det är just kombinationen av många, starka aktörer som gör att Örebroregionen passar så bra för att bli en AI-nod, menar Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

AI Impact Lab kommer nu att börja arbetet med att etablera den nya noden och introducera AI Innovation of Sweden till sina partners.

- Som partner i den här satsningen får man tillgång till och bidrar till ett nätverk, resurser, kunskap och data för att snabba på sin AI-utveckling och det är mycket positivt för både privat och offentlig sektor att en nod nu etableras i Örebro. Det handlar om att kunna jobba tillsammans med projekt, resurser, kunskap och andra initiativ som driver tillämpningen av AI. Vi kommer nu att gå ut till alla våra industriella parter och säkerställa deras engagemang i uppbyggnaden av noden och inte minst, accelererad tillämpning av AI, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Noden I Örebro kommer bland annat att jobba med hälsofrågor. Något som både AI Innovation of Sweden och Region Örebro län sett som en viktig förutsättning.

I Örebro finns en kritisk massa av AI-kompetens

- Att Örebroregionen blir en nod i arbetet med AI-utvecklingen är ett erkännande av både de satsningar vi har gjort och de satsningar vi planerar att göra. Det kommer att ge oss ökad styrka i arbetet med att utveckla regionens konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

- Universitetet har under lång tid byggt upp en internationellt erkänd AI-forskning. Vi har även en region som strategiskt har insett vilka unika förutsättningar som finns här i Örebro. Utan dynamiken som finns mellan universitetet och regionen hade det varit svårt, men eftersom vi samarbetar med varandra och även med aktörer som Alfred Nobel Science Park och Inkubera får vi en kritisk massa av AI-kompetens. AI-noden passar också utomordentligt bra som del av universitetets nya innovationsarena, säger Johan Schnürer.

- Vi är mycket imponerade av de dedikerade och långsiktiga satsningar på forskning, utbildning och innovation som Örebro universitet och Region Örebro län gör, och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med AI Impact Lab, regionen och universitetet utveckla både det regionala och nationella arbetet inom AI Innovation of Sweden för regionen och Sveriges bästa, säger Martin Svensson, co-director på AI Innovation of Sweden.

Om AI Impact Lab
Örebro universitet och Region Örebro län stärker regionens utveckling inom artificiell intelligens med hjälp av sitt AI Impact Lab. Tanken är att det ska fungera som en mötesplats vid universitetet där företag och den offentliga sektorn kan få ny kunskap om den senaste utvecklingen inom AI. Läs mer här