Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Pilotprojekt ger snabbare och säkrare transportflöden genom hamnar

I Göteborg pågår ett pilotprojekt för att förbättra effektiviteten och säkerheten för godstransporter genom hamnar.

Problemet med stölder av gods både på vägen och i hamnar har ökat tydligt de senaste åren. Nyligen stals två lastbilssläp från Stena Lines Tysklandsterminal i Göteborgs hamn. Vid kuppen rammade tjuvarna stängslet till lastkajen. Därefter körde de in med en lastbil och körde iväg två trailers varav den ena innehöll 17 000 Nintendo spelkonsoler till ett värde av 25 miljoner kronor.

Just nu pågår ett pilotprojekt i Göteborg för att förbättra effektiviteten och säkerheten för godstransporter genom hamnar. Medverkande i projektet är bland andra Stena Line, DSV, Tullverket, Volvo, Saab och Wackfelts åkeri som alla är viktiga aktörer kring hamntransporter. Redan nu har man genom nya funktioner lyckats demonstrera hur man kan effektivisera och snabba upp godsflödena, vilket även innebär att stöldrisken minskar och säkerheten höjs. Genom att skapa ett högre resursutnyttjande hos de olika aktörerna kan man i framtiden minska risken för att gods stjäls eller manipuleras.

Hamnpiloten leds av Volvo Technology på uppdrag av Lindholmen Science Park Security Arena. Pilotprojektet bygger på en grundlig behovsanalys från aktörerna och studien fokuserar på en transportkedja med lastbil som utgår från en terminal på Hisingen och fram till och med lastning i hamnen vid Majnabbe.
- Vi testar ett informationssystem som innebär att lastbilen sänder ut den information som krävs för att olika aktörer i hamnen ska kunna identifiera vem som är förare och att det är korrekt trailer och last. Detta innebär att chauffören inte behöver lämna bilen för att identifiera sig, säger Camilla Nyquist på Volvo Technology, projektledare för Hamnpiloten.

Informationssystemet bygger på en ”lös koppling”, vilket innebär att informationen delas utifrån de olika aktörernas behov, utan att lagras i en databas. I realtid sänds endast den information ut som efterfrågas. Det leder till att det blir mindre insyn i information som rör godset. Redan nu kan man se att det går att avsevärt reducera tiden som det normalt tar för att få godset transporterat och lastat.
- Målet med projektet är att utveckla säkrare och effektivare transportkedjor. Förutom att vi kan höja säkerheten genom att utnyttja befintlig och ny teknologi så blir också transporterna mycket effektivare, säger Bosse Norrhem, projektledare på Lindholmen Science Park Security Arena.

Göteborgs hamn är en kritisk transportinfrastruktur för hela Västsverige vad gäller export och import av olika typer av gods. Den tydliga långsiktiga trenden är här att godsflödet genom hamnen kommer att öka i kombination med att man måste uppfylla nya internationella säkerhetsregler. Det finns ett stort behov att hitta nya lösningar som både kan effektivisera hamngodsflödena men som också uppfyller de nya säkerhetskrav som ställs.

Projektet är ett bra exempel på ett koncept som utvecklats i labbmiljö och sedan lyfts ut i verklig miljö för prov och försök. Detta har gjorts enligt Lindholmen Science Parks arbetsmodell som karaktäriseras av en stark samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

För mer information, kontakta:
Bo Norrhem, projektledare Lindholmen Science Park Security Arena, 031-764 70 25
Anita Bengtson, presskontakt Lindholmen Science Park AB, 031- 764 70 20

Bilder:
Maria Holmkvist, Lindholmen Science Park AB, tel 031-764 70 30, maria.holmkvist@lindholmen.se

Länkar:
Pressmeddelande pdf

Fakta:
Lindholmen Science Park Security Arena
http://www.lindholmen.se/ext/securityarena.php