Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Telenor går in som ny partner i Lindholmen Science Park

Telekombolaget Telenor går in som ny partner i forskningscentret Lindholmen Science Park i Göteborg. Samarbetet innebär en förstärkning av forskningen inom främst områdena telematik och mobilt användarbeteende.

På Lindholmen Science Parks årsstämma offentliggjordes beslutet att Telenor går in som ny huvudägare i Lindholmen Science Park. Detta innebär att Lindholmen Science Park får ytterligare en stark partner knuten till sin verksamhet.

Lindholmen Science Park ägs av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad, Business Region Göteborg och näringslivet. Telenor blir en av flera ägare på näringslivssidan och gör sällskap med företag som Ericsson, AB Volvo, Volvo Cars, Saab och TeliaSonera. Vägverket och Göteborgs universitet har samarbetsavtal med Lindholmen Science Park på motsvarande nivå.

Mats Lundquist, affärsområdeschef Företag på Telenor Sverige AB, blir Telenors representant i Lindolmen Science Parks styrelse.

‐ För oss erbjuder det en möjlighet att gå in i ett samverkansprojekt där utbytet mellan näringsliv och universitet fungerar bra. Sverige har dessutom växt fram som en viktig marknad för oss, där utvecklingen ligger i framkant, säger Mats Lundqvist.

Telenor har en stark ställning inom området telematik, med en särställning inom tillämpningar för fordonsindustrin. I och med samarbetet med Lindholmen Science Park är förhoppningen att den positionen ska stärkas ytterligare.

‐ Inom Lindholmen Science Park får vi ett bra forum för att fortsätta utveckla gemensamma telematikprojekt. Men det är också en bredare satsning på forskning och utveckling kring användarbeteende och mobilt arbetssätt, säger Mats Lundqvist.

Fler av de test- och utvecklingsmiljöer som drivs inom Lindholmen Science Park har lett till gemensamma internationellt standarder, exempelvis inom intelligenta transportsystem. Genom en korsbefruktning mellan olika kunskapsområden skapas nya lösningar och tekniska innovationer som skapar tillväxt och ett hållbart samhälle.

För mer information, kontakta:
Anita Bengtson, informationschef, tel 031-764 70 20, e-post: anita.bengtson@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är ett världsledande center för forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.