Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Trippel Helix workshop - Nationell samling kring skolans digitalisering

Fredagen den 5 februari samlades 100 personer från skola, näringsliv och akademi på Lindholmen Science Park för att diskutera och ta fram förslag till Skolverkets kommande IT-strategier. Workshopen arrangerades av Lindholmen Science Park tillsammans med Vinnova-projektet Trippel Helix - Nationell samling kring skolans digitalisering. Det var den andra av tre workshopar där den tredje hålls i Lund den 9 februari.

Målet med projektet är att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska formulera en gemensam konkret och genomförbar agenda som driver på tankemässig och verksamhetsmässig förändring av framtidens skola baserat på digitaliseringens möjligheter och de kunskapskrav som följer med den. Med ett arbetssätt baserat på Trippel Helix-modellen kommer projektet att påvisa möjligheter samt skapa enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet mot visionen att svensk skola är, genom kunskap och förmåga att använda digitaliseringens möjligheter, världsledande i att skapa kritiskt tänkande, kreativa ungdomar med moderna kunskaper och med förmåga att hålla kunskapen uppdaterad genom nyfikenhet och fortsatt aktiv kunskapsinhämtning.

Fredrik Heintz som är ansvarig och moderator vid alla tre tillfällen svarade på två korta frågor: 

1. Hur kommer skolan att kunna nyttja resultatet från denna workshop?

- Kortsiktigt får skolan en chans att diskutera frågor kring digitaliseringen och hur den påverkar skolan och dess uppdrag med andra personer utanför skolan som är engagerade i frågan. Långsiktigt kommer Skolverkets IT-strategierna förhoppningsvis leda till att alla elever får förutsättningarna för att vara medvetna och kritiska medborgare samt aktiva producenter i dagens allt mer digitaliserade värld, svarar Fredrik engagerat.

2. På vilket sätt har Lindholmen Science Park kunnat bidra?

Lindholmen har bidragit både med en utmärkt lokal organisation för arrangemanget och med sitt stora kontaktnät för att få en bra blandning av deltagare från näringsliv, skola och akademi. Regional förankring är en central och viktig del av Trippel Helix-projektet, vilket vi har fått tack vare Lindholmen Science Park.

För mer info följ Trippel Helix på facebook, www.facebok.com/trippelhelix