Hoppa till huvudinnehåll

AstaZero

Forskning

Besöksadress

Lindholmspiren 3

Adress

Box 8077 402 78 Göteborg

Huvudinriktning

Forskning

Telefon

 

Webbplats

http://www.astazero.com/

Kort om företaget

AstaZero är världens första fullskaliga oberoende testmiljö för framtida trafiksäkerhet. Anläggningen är unik eftersom olika trafikmiljöer gör det möjligt att testa avancerade säkerhetssystem och funktioner för alla slags trafik- och trafiksituationer. Detta möjliggör forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem och fungerar som en internationell arena öppen för fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare, universitet och högskolor från hela världen. Namnet är en kombination av ASTA Active Safety Test Area och Zero, som avser Riksdagens vision för trafiksäkerhet med noll döda och allvarligt skadade i trafiken.

Föreslå en ändring