Hoppa till huvudinnehåll

Demokratistugan på Lindholmen Science Park - bland annat med Emma Frans

-
Lindholmen Science Park, Lindholmsplatsen

Demokratin fyller 100 år i Sverige 2021 vilket uppmärksammas på många sätt. Lindholmen Science Park har skrivit under Deklaration för en stark demokrati och står därför som värd för Demokratistugan i oktober. Emma Frans, Carl Heath med flera kommer vara på plats för samtal kring demokrati. Kommer du?

Arrangeras av: 
Kommittén Demokratin 100 år & Lindholmen Science Park

Den 5 - 6 oktober är du varmt välkommen att besöka Demokratistugan – ett mobilt kunskapscenter som turnerar i hela Sverige under 2021 – och som kommer vara placerad på Lindholmsplatsen,  nära Kuggen på Lindholmen Science Park. I stugan finns aktiviteter, information, spel med mera, för att spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. 

Flera intressanta profiler och programpunkter finns också på agendan dessa dagar:

Tisdag 5 oktober

 • kl 11.00 – 11.45 Lindholmen Connected med Demokratiambassadör Emma Frans - Pandemi, infodemi & innovation för en mer jämlik vård
  Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet och verksam somforskare, författare och vetenskapsskribent. Hon har bland annat skrivit artikelserien Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet där hon granskar sanningshalten och vetenskapligheten bakom sensationella nyheter och populär forskning. För sitt arbete tilldelades hon Stora Journalistpriset år 2017. Vid två tillfällen har hon även blivit utsedd till årets folkbildare för sitt arbete mot desinformation och faktaresistens.

  Läs mer och anmäl dig här
   

 • Kl 14.00 – 14.30: Demokratin firar 100 år. Dess utveckling under denna tid har formats av sin tid, industrisamhällets framväxt och till det kunskapssamhälle vi i dag befinner oss i. Demokratin har också utvecklats i samtal och mötesplatser formade för det offentliga samtalet. Samhällets mötesrum – parker, torg, bibliotek och fler därtill – har bidragit till att stödja samhällets och demokratins utveckling. Vad är dess motsvarighet i dag när den accelererande digitaliseringen förändrar förutsättningarna för demokratin? I en tid när globala, kommersiella techjättar tack vare sin plattformar blivit centrala maktfaktorer för möten och offentliga samtal. Men är det så landskapet kommer te sig även för framtidens mötesplatser och samtalsarenor? Det finns tecken på nya riktningar och initiativ. Om detta resonerar Carl Heath, utbildningsdirektör vid RISE och tidigare regeringens särskilda utredare för det demokratiska samtalet, och Anders Thoresson, projektledare för nationella pilotprojektet Mediebranschen och AI vid Lindholmen Science Park. 

  Välkommen till Demokratistugan för att följa samtalet live, utomhus. Ingen anmälan behövs. Samtalet kommer sedan att publiceras som en podd.
   

Onsdag 6 oktober

 • Kl 10.00 – 10.30: Jenny Wiik, medieforskare vid Lindholmen Science Park, Karin Omsén, rektor för Yrgo och Tord Hermansson, vd Lindholmen Science Park

  Dialog kring Jennys bidrag i en antologiserie som ges ut av Vår demokrati under 2021. Temat för avsnittet är hur digitalisering och tekniska innovationer förändrar arbetsmarknaden och påverkar en grundbult i samhällskontraktet mellan individ och samhälle: De närmaste decennierna kommer en rad olika jobb att försvinna, nya arbeten tillkomma och ytterligare andra kommer att ändra karaktär. Vad ser Karin, som leder en verksamhet vars utbildningar ska matcha arbetsmarknadens kompetensbehov, för utveckling? Hur reflekterar Tord Hermansson, vd för Lindholmen Science Park, som leder en samverkansmiljö med innovation i starkt fokus, men där även kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden är pusselbitar. 
  Modererar gör Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

  Välkommen till Demokratistugan för att följa samtalet live, utomhus. Ingen anmälan behövs.
   

 • Kl 11.00 – 11.45: Lyssna på forskningen! Ett samtal om universitetens och bibliotekens roll för demokratin  

  Kan öppen tillgång till forskning förbättra utvecklingen och bidra till en bättre värld och en starkare demokrati? Varför är inte öppenhet tillräckligt för ett demokratiskt deltagande? 

  Unesco betonar att öppen tillgång till vetenskapliga publikationer är viktigt för att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Den svenska regeringens uttalade mål är att vetenskapliga publikationer och forskningsdata så snart som möjligt, men senast år 2026, ska vara omedelbart öppet tillgängliga på internet. Vi är många som behöver samarbeta för att detta ska ske och traditionellt är forskningen endast tillgänglig för den som kan betala. Biblioteken och universiteten är arenor för den som vill, att ta del av forskningen.  

  Välkommen till ett samtal kring universitetens och bibliotekens roll för demokratin mellan Jessica Lindholm, bibliotekarie på Chalmers bibliotek och Karl Palmås, docent på Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.

  Välkomment till Kuggen, Lindholmsplatsen 1, plan 1
  Obs, begränsat antal platser!

   

 • Kl 12.00 – 13.00: Protecting the truth keepers – Lindholmen Democracy Talks

  We live in times when news travels fast and sometimes unchecked. Vast amounts of information is available by scrolling and clicking, but sometimes it is hard to know what is true and what is not. Journalism is now more important than ever, since journalists can serve as fact checkers and critical voices. However, in many parts of the world, journalism is a dangerous occupation, because of threats and violence from regimes and others. How can we defend journalist’s safety? Who can enforce the necessary safeguards to protect those who protect the truth?

  Keynote by Věra Jourová, Czech politician and lawyer, Vice President of the European Commission for Values and Transparency, served previously as the EU-Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality

  Urban Strandberg, föreståndare och grundare av IYTT leder eventet.
  International Youth Think Tank – ett Medier & demokrati-projekt

  Live i Älvrummet, på Lindholmen Science Park, samt online

  Läs mer och anmäl dig här

Innan stugan kommer till Lindholmen Science Park, från den 29 september till den 3 oktober står Länsstyrelsen i Västra Götaland värd för stugan och då bjuds det på fler aktiviteter och programpunkter.

Läs mer om det programmet här

Läs mer om Demokratin 100 år