Hoppa till huvudinnehåll

Samtal om stadskärnan

-
Älvrummet på Lindholmspiren 3-5

En tillgänglig och hållbar stadskärna i dag och i framtiden. Det är temat för samtalet som hålls i Älvrummet den 16 november. Alla intresserade är välkomna till detta kostnadsfria seminarium.

Arrangeras av: 
Göteborg citysamverkan
Hisingsbron

Det byggs mer än någonsin i stadskärnan i Göteborg. Dit hör till exempel Västlänken och fastighetsägarna investerar också. Det skapar utmaningar när det gäller framkomligheten, men samtidigt kommer mycket nytt inom mobilitet.

Medverkande i samtalet är Kristina Lindfors, direktör Trafikkontoret, Göteborgs Stad, ledamot ledningsgruppen Göteborg citysamverkan, Fredrik Ottosson, regionchef Hufvudstaden, styrelseordförande Nordstan samfällighetsförening, styrelseledamot Göteborg citysamverkan och Martin Öberg, ekonomie doktor Handelshögskolan Göteborgs universitet, medlem i Svenska stadskärnors forskarråd. Samtalsledare är Henrik Olsson, cityledare Göteborg citysamverkan.

Det behövs ingen föranmälan. Det går att ställa frågor före, under och efter samtalet.

Den ideella föreningen Göteborg citysamverkan ägs av Göteborgs Stad tillsammans med näringslivet genom Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan samfällighetsförening.