Hoppa till huvudinnehåll

Mission 0 House

Himmel, skog och ängar med en smal väg i mitten

Mission 0 House är en innovativ pilotsatsning där ledande aktörer inom material- och tillverkningsindustrin har en gemensam ambition att vara föregångare i arbetet med att eliminera framtida växthusgasutsläpp. 

Vision 

Vår vision är en framtid där produktionsprocesserna är verkligt miljömässigt hållbara, och där Sverige blir känt globalt för att leda vägen i att eliminera växthusgasutsläpp. För att uppnå detta mål, involverar vi lika delar akademi, konsumentprodukt, materialindustrin. Genom detta breda och inkluderande tillvägagångssätt strävar Mission 0 House efter att skapa hållbara och motståndskraftig lösningar med positiva effekter som sträcker sig över hela industrin. 

Image
Mission 0 House

Mål 

Genom ett samarbete mellan branschexperter och forskare strävar vi efter att utveckla banbrytande teknologier och metoder som möjliggör hållbar materialproduktion utan att kompromissa med teknisk kvalitet eller effektivitet. Nedan följer våra främsta mål: 

 • Identifiera kemiska reaktioner som orsakar växthusgasutsläpp för att kartlägga dagens utsläpp.
 • Förstå bakgrunden till utsläppen för att skapa förutsättningar för framtida lösningar.
 • Främja samarbeten över branschgränser för att utveckla banbrytande teknologier och lösningar som eliminerar växthusgasutsläpp.
 • Övervinna tekniska utmaningar genom att gemensamt arbeta med forskare och branschexperter för att uppnå nollutsläpp av växthusgaser i material och processer.
 • Stödja och främja genomförandet av hållbara metoder och nya teknologier för att eliminera växthusgasutsläpp, samt bygga broar mellan forskning och industri för att påskynda användningen av hållbara metoder inom materialproduktion.
 • Underlätta kunskapsutbyte genom spridning av forskningsresultat och erfarenheter. Målet är att främja allmän acceptans för hållbara lösningar och överföra kunskap och teknik till närstående branscher.
 • Bibehålla Sveriges toppranking som ett innovativt land. 
 • Upprätthålla industriellt ledarskap inom materialförsörjningskedjan – samtidigt som hela värdekedjan utvecklas till att bli växthusgasfri.
 • Öka attraktiviteten för tillämpad materialforskning med fokus på västhusgasutsläpp.
   

Fakta Mission 0 House

Projekttitel: Föreberedelseprojekt för etablering av Mission 0 House
Projektledande organisation: Polestar Performance AB
Projektpartners: Boliden, Borgstena, Lindholmen Science Park, Polestar, Sekab, SKF, SSAB, Stora Enso, Volvo Cars
Total finansiering: 22 869 546 kr varav beviljat bidrag från Vinnova är 12 957 650 kr,  1 494 050kr från VGR och resterande från industriparterna
 

Vilka organisationer är med i Mission 0 House? 

Boliden
Borgstena
Lindholmen Science Park logotyp
Polestar
Sekab
SKF
SSAB
Stora Enso
Volvo word mark

Övriga finansiärer
 

Vinnova
västra götalandsregionen logga

Vill du veta mer?

Helena Theander

Helena Theander

Strategic Research and Innovation Manager
Anna Kristiansson

Anna Kristiansson

Business & Ecosystem Manager
Caroline Karlsson

Caroline Karlsson

Kommunikationsstrateg