Hoppa till huvudinnehåll

Användningen av AI i svensk sjukvård accelereras genom nytt starkt samarbete

tisdag, november 19, 2019

AI Innovation of Sweden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) etablerar en ny innovationsmiljö för en mer informationsdriven, individanpassad och skalbar sjukvård genom AI-tillämpning. Det sker i tätt samarbete med offentliga, privata och akademiska parter.

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar som inte kan lösas enbart med mer resurser eller av enskilda aktörer. Hur vi använder data och information i vården kommer spela en viktig roll för en säkrare och effektivare vård. Det kräver både nya arbetssätt och mer samarbete.

– Den här satsningen tror vi på allvar kommer kunna accelerera tillämpningen av AI i Svensk sjukvård och ge resultat på systemnivå såväl som för enskilda patienter. Några exempel är att skapa bättre förutsättningar för precisionsmedicin, förebyggande vård och uppföljning, samt avancerade analyser för att optimera vårdflöden och planering. I detta ser vi fram emot nya typer av samarbeten med både industri och akademi, säger Johanna Bergman, projektledare på AI Innovation of Sweden.

Etableringen finansieras med 10 miljoner kronor per år varav fem miljoner kommer från Vinnova via programmet för visionsdriven hälsa och lika mycket från projektets deltagare. I innovationsmiljön kan regioner och vårdgivare som ligger långt fram inom AI lyfta sitt eget arbete ytterligare ett steg, dela med sig av erfarenheter samt skapa förutsättningar för att implementera lösningar hos andra aktörer.

– I Sverige är vi erkänt innovativa och bra på att samverka över organisationsgränser. Det här initiativet för visionsdriven hälsa, kan bidra till att vi blir ännu bättre på att använda AI och hälsodata för att stärka kvalitet i och tillgänglighet till hälso- och sjukvård, säger Louise Callenberg, sektionschef digital samverkan och förnyelse på SKR.

Region Halland och Högskolan i Halmstad ligger långt fram inom informationsdriven vård, vilket också har väckt nationellt och internationellt intresse. Genom innovationsmiljön sprids Hallands erfarenheter och lösningar till Karolinska Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Örebro Län, parallellt med att nya ledande initiativ identifieras och lyfts fram.

Möjligheten att bygga en sammanhållen, säker och effektiv vård ökar dramatiskt när man nyttiggör all den information som ständigt genereras. Genom att tillämpa de modernaste verktygen når vi nya insikter kring hur vi kan utveckla vården. Jag kallar det informationsdriven vård där fakta ligger till grund för våra värderingar, säger Markus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg Region Halland.

Fakta:
Medverkande är inledningsvis AI Innovation of Sweden, SKR, Region Halland, Högskolan i Halmstad, samt Innovationsplatsen, Karolinska Sjukhuset. Projektet pågår över fem år och under hela projekttiden kommer det ske ett aktivt arbete med att bjuda in och identifiera nya aktörer. Redan från start finns uttryckt intresse att bidra och delta från bland annat Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Västra Götalandsregionen), Region Örebro Län, Örebro Universitet, Halmstad kommun och Kungsbacka Kommun