Hoppa till huvudinnehåll

Återvinningspråmen: ny tilläggningsplats på Lindholmen

fredag, september 15, 2023

Pråmen testades för första gången som ett pilotprojekt under DenCity hösten 2019. Det visade sig att göteborgarna uppskattade tjänsten – återvinningspråmen har cirka 3 000-4 000 besökare per termin och är numera en permanent tjänst. Nu testar man Lindholmen som ny tilläggsplats.

återvinningspråmen

– Tanken med pråmen är att underlätta återvinningen för göteborgare som bor centralt och att minska behovet av bil, förklarar Peter Årnes, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Förhoppningen är också att pråmen ska avlasta övriga centralt belägna återvinningscentraler, där det ofta är långa köer. 

Älven som potentiell transportled

Återvinningspråmen startade som ett pilotprojekt som pågick från 2019-2020 inom DenCity-projektet, som utvecklade innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer. Därefter utvärderades projektet, vilket visade att besökarna var mycket nöjda och ville fortsätta använda återvinningspråmen om lösningen skulle bli permanent. 

Ett av syftena var att testa hur älven kan utvecklas som transportled och man fortsätter utveckla tjänsten. Numera har pråmen eldriven bogserbåt och lägger till vid fyra kajer: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen och nya kajen på Lindholmen. Avfallet fraktas sedan uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Göteborgs Stad uppmuntrar boende på Lindholmen att samla ihop sitt grovavfall och besöka den flytande återvinningscentralen.

återvinningspråm i vattnet framför hus

Vid kajen på Therese Svenssons gata

bogseringsbåt i vattnet

Numera har pråmen eldriven bogserbåt. Bild: Göteborgs Stad