Hoppa till huvudinnehåll

Delta i utbildning i grundläggande cybersäkerhet

torsdag, januari 18, 2024

Ansökan är nu öppen till utbildning i cybersäkerhet för dig som arbetar på ett litet eller medelstort företag med tillväxtambitioner där digitala teknologier är en bärande del av affärsmodellen. 

Utbildning

Kursen som ger 3 högskolepoäng anordnas i samverkan med Linköpings universitet och består av självstudier i kombination med 4 fysiska workshoppar med digital uppkoppling mot Linköping där ansvarig lärare håller i utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri. Initiativet är en del av Sweden Secure Tech Hub som medfinansieras av Europeiska Unionen och där Lindholmen Science Park är en av sex medverkande science parks. I kursen kommer 100 deltagare i hela landet att få en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för en del begrepp och lära sig att bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur. Biträdande professor Mikael Asplund leder utbildningen. 

 

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till små och medelstora företag med tillväxtambitioner och en verksamhet där digitala teknologier är en bärande del i affärsmodellen. De anställda som går utbildningen ska ha ett intresse och behov av att utveckla sin kunskap kring cybersäkerhet. Syftet är ge deltagarna en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, att avmystifiera en del begrepp, och att bidra till att utveckla förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur. 

 

Kursens upplägg 

Kursen består av självstudier i kombination med fyra stycken lärarledda workshoppar för fördjupad diskussion och utbyte mellan deltagare. Dessa genomförs som fysiska träffar på varje medverkande Science Park, och med digital uppkoppling mot workshopen i Linköping där ansvarig lärare håller i utbildningen. Varje lokal workshop koordineras av en processledare från medverkande Science Park. För Lindholmen Science Park kommer träffarna att äga rum på Lindholmen Science Park. Kursen erbjuds även i Lund, Stockholm, Luleå och Karlskrona via övriga Science Parks som är parter i Sweden Secure Tech Hub. Du anger i anmälan vilken stad du vill gå kursen i. Kursen ges på svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma. 

Detta ingår:

  • Cybersäkerhet i en samhällskontext: historiskt sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner, juridiska aspekter. 

  • Begrepp och förutsättningar: information, kommunikation, konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, tillgångar, hotmodeller, risk, skyddsåtgärder. 

  • Riskhantering: definitioner, metoder för att skatta risk, bedömning av hot, ansvar och roller, problem med överdrivna säkerhetsåtgärder. 

  • Cybersäkerhetskultur: riskmedvetenhet, cybersäkerhet med människor i fokus, incidenthantering. 

 

Viktiga datum 

 

Sista ansökningsdag: 4 mars 2024 

 

Följande workshoppar kommer äga rum på Lindholmen Science Park:

Workshop 1: 9/4, kl. 9-12 

Workshop 2: 23/4, kl. 9-12 

Workshop 3: 14/5, kl. 9-12 

Workshop 4: 28/5, kl. 9-12 

10 juni: inlämningsuppgift klar

 

Förkunskapskrav 

Rekommenderade förkunskaper är grundläggande kunskaper om IT-system. 

 Ansökan 

Utbildningen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att den ges på uppdrag av företag och organisationer (juridiska personer) i syfte att kompetensutveckla personalen. Du kan inte gå kursen som privatperson eller som anställd vid en enskild firma. När du ansöker till utbildningen kommer du att få ange kontaktuppgifter till din närmaste chef som får godkänna din medverkan. 

Sweden Secure Tech Hub hjälper små och medelstora teknikföretag att skapa säkrare digitala produkter och lösningar – redan från design- och utvecklingsfasen. Här erbjuds olika resurser och tjänster, från inspiration och kompetensutveckling till konsultstöd, testmöjligheter och hjälp med att hitta finansiering för konkreta utvecklingsinitiativ. Mycket av det hubben erbjuder är helt gratis för ditt företag. 

Sverige Secure Tech Hub är en nationell innovationshub inom cybersäkerhet i samarbete med sex av Sveriges ledande science parks inom teknik och digitalisering. Linköping Science Park, Lindholmen Science Park (Göteborg), Ideon Science Park (Lund), Kista Science Park (Stockholm), Luleå Science Park och Blue Science Park (Karlskrona). 

Loggor för ingående parter