Hoppa till huvudinnehåll

Första spadtaget för spårvägen Frihamnen-Lindholmen

torsdag, maj 11, 2023

Under jubileumshelgen anordnas en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Ceremonin äger rum den 5 juni kl 14.00 i Frihamnen, alla är välkomna att delta. 

visionsbild spårvagn Lindholmsallén

Visionsbild Lindholmsallén. Bild: Göteborgs Stad

Bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen startar i sommar och beräknas pågå till årsskiftet 2025/26, då spårvagnarna ska börja trafikera sträckan. Den nya spårvägen kommer att kopplas ihop med befintliga spår på Hisingsbron. Det blir tre hållplatser längs sträckan: Frihamnen, Pumpgatan och Lindholmen, där spårvagnarna kommer att vända.

Tre parter håller i spadarna

Projektet delfinansieras av staten via den s k Sverigeförhandlingen. Övriga finansiärer är Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. De som kommer att delta vid ceremonin den 5 juni kl 14, och således hålla i spadarna, är: 
•    Robert Hammarstrand, ordförande i exploateringsnämnden, Göteborgs Stad
•    Louise Jeppsson, ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandregionen
•    Catharina Håkansson Boman Ordförande i styrelserna som följer upp storstadsavtalen i Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen

Del av en ny innerstadsring

Spårväg Frihamnen-Lindholmen är den första etappen i det större projektet Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, som kommer att ge nya och snabbare resmöjligheter i hela Göteborg och utgöra del av en ny innerstadsring för kollektivtrafiken. Därigenom avlastas trafiken i de centrala delarna, den växande staden knyts ihop bättre över Göta älv och vi främjar det hållbara resandet i Göteborg. 

Påverkan i området

Under bygget av den nya spårvägen kommer tillgängligheten till vissa målpunkter i stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen att påverkas. Framkomligheten i trafiken kommer att vara begränsad i perioder. Fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer prioriteras. Boende och verksamheter kan periodvis störas av buller från fordon och arbetsmaskiner. 

visionsbild karta spårvagn

Delsträckor framtida spårvagn. Bild: Göteborgs Stad