Hoppa till huvudinnehåll

Gång- och cykelbro: genomförandestudie pågår

torsdag, december 7, 2023

Staden behöver fler förbindelser över Göta älv för att binda samman centrala Göteborg båda sidor om älven. Ambitionen är att Göteborgs centrum ska växa och i framtiden även omfatta områden längs Frihamnen och Lindholmen. Nu är planeringen i full gång för gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo Hammars Kaj.

karta med ett rött streck mellan kajerna

Sedan planerna på en linbana skrotades en gång för alla under hösten 2019 har arbetet med andra kommande älvförbindelser satt fart. Det gäller Lindholmsförbindelsen, som består av tunneln mellan Lindholmen - Linnéplatsen samt gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo Hammars Kaj.

Planen är att göra en genomförandestudie och få en detaljplan på plats 2025. Nu pågår samråd för gång- och cykelbron där vem som helst kan tycka till. Cykelbron planeras vara klar mellan 2031-2033.