Hoppa till huvudinnehåll

Göteborgs Stad satsar 45 miljoner på utbildningscentrum för batterier

fredag, augusti 25, 2023

Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning har tagit beslut om genomförandeplan av utbildningscentrum kopplat till elektromobilitet, batteri. Beslutet är en del av ett gemensamt åtagande där Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen vardera satsar 45 miljoner kronor. Utbildningscentrum batteri beräknas vara klart för driftstart hösten 2024 med målsättningen att det placeras på Lindholmen.

utsikt över lindholmen science parks centrala byggnad navet

Någonstans i området ska det kommande utbildningscentrat placeras. 

Flera offentliga och privata aktörer i primärt hela Göteborgsregionen kommer att ha tillgång till lärmiljöerna på utbildningscentret. Genom ett nytt utbildningscenter möjliggörs en bredare samverkan för hela värdekedjan utifrån batterilivscykeln och det skapas förutsättningar för en gemensam utveckling mellan utbildningsaktörer och näringsliv. Moderna och relevanta utbildningar i ny lärmiljö inom det allmänna utbildningssystemet kommer att utveckla kompetens som svarar upp mot arbetsmarknadens behov. Utbildningscentrum batteri skapar möjligheter till en attraktiv lärmiljö både för gymnasieelever, vuxenstuderande och studenter på yrkeshögskola, där de kan tränas i lärmiljöer kopplade till batteritillverkning.

Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning är projektägare för utbildningscentrum batteri och upphandlar just nu driftansvaret för centret. Utbildningsplanering kommer att ske i samråd med uppdragsgivare, berörda företag och utbildningsanordnare.

– Förvaltningens bedömning är att det framtagna förslaget kommer att främja utvecklingen i branschen och bidra till såväl omställning av befintlig personal till nya tillverkningsmetoder som möjligheter att utbilda sig till ett framtidsyrke. I båda fallen bidrar vi till kompetensförsörjning inom ett expansivt område, säger Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.