Hoppa till huvudinnehåll

Johan Bengtsson är Årets Samverkare

torsdag, oktober 1, 2020

Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef vid Göteborgs Tekniska College, är Årets Samverkare 2020. Utmärkelsen delades ut under Lindholmen Open Days och i juryns motivering står att läsa att: ”Johan har under många år skapat ovärderliga mervärden för studenter, företag och akademin genom sitt hängivna arbete”.

Johan Bengtsson blir den andre mottagaren av utmärkelsen, som instiftats för att lyfta personer som stimulerar och bidrar till det för innovation och samhället så viktiga samarbetet.

Hur känns det att ha blivit utnämnd till Årets samverkare? 
– Det känns jättekul att bli uppmärksammad för det jobb vi gjort i många år. Det är en bekräftelse på att det vi gjort i de olika projekten jag jobbat med har varit uppskattat, säger Johan Bengtsson som vill inspirera fler att samverka.

Vad betyder samverkan för dig?
– Samverkan handlar om att göra grejer ihop med andra och jag hade aldrig kunnat få denna utmärkelse utan alla företag och studenter jag jobbat med under åren. Även mina kolleger har varit viktiga då vi jobbat tillsammans i de olika projekten.

Tillsammans når vi längre fortare

Bakom priset står Lindholmen Science Park AB, som arbetar för att stimulera samverkan inom Lindholmens hela ekosystem, och juryn utgörs av företagledare från näringslivet på området.

– Hela idén med Lindholmen Science Park är ju att få till samverkan mellan olika parter i form av forsknings- och demoprojekt samt att området och samarbetsklimatet i sig skall vara attraktivt för framåtriktade såväl svenska som utländska bolag. Tillsammans sätter vi Lindholmen och Sverige på världskartan! säger Martin Wahlgren, vd för Consat och med i juryn för Årets Samverkare, som anser att priset är viktigt.

– Samverkan sker inte spontant. Man måste ge för att få och därför är det viktigt att lyfta fram de personer som genom sitt agerande är förbilder och vägvisare i konsten att samverka. Tillsammans når man längre fortare.

Även de två finalisterna Helena Asztalos, Ericsson och Johanna Bergman, AI Sweden prisades för sina insatser och tre hedersomnämnanden delades ut till Mikael Edvardsson, Urban Kristiansson och Lennart Lundh vid Volvo Cars.

Juryns motiveringar

Vinnare Årets Samverkare 2020, Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College
Johan har under många år skapat ovärderliga mervärden för studenter, företag och akademin genom sitt hängivna arbete. Han har gjort teknik intressant och tillgänglig för studenter och skapat en unik plattform för företag att få möta studenter redan under gymnasietiden. Detta arbete är otroligt viktigt för att säkra rätt kompetens till framtidens företag. Varje dag ger Johan allt på sin arbetsplats för att skapa samarbeten mellan olika industriföretag, gymnasiepraktikanter och studenter. Den kunskap som samarbetet ger sprider Johan genom workshops och events bland barn, ungdomar och vuxna i hela Västra Götalandsregionen. Johan brinner för att intressera människor för teknik och framför allt för att öka mångfalden inom branschen. Han är spindeln i nätet i ett otroligt stort och givande kontaktnät. Finalist Årets Samverkare 2020, Helena Asztalos, Ericsson
Helena arbetar på ett sätt som smittar av sig och skapar relationer i alla led. Hon jobbar inspirerande och generöst för att bygga upp relationer mellan företag och skolor som verkar på och bortom Lindholmen. Med hållbarhet och samverkan i fokus har Helena tagit oss alla närmare varandra och visat att tillsammans kan vi ännu mer! Finalist Årets Samverkare 2020, Johanna Bergman, AI Sweden
Johanna ansvar idag för projektportföljen inom AI Sweden, Sveriges samverkansarena för tillämpad AI med sin bas på Lindholmen. Utvecklingen inom AI påverkar och engagerar aktörer från i princip alla samhällssektorer, vilket gör samverkansformen komplex och oprövad men full av potential. I denna kontext driver Johanna projekt med samhällets alla aktörer på ett inspirerande och målmedvetet sätt. Johannas förmåga att kombinera ett oerhört starkt know-how med nyfikenhet och prestigelöshet gör henne till den moderna ledare vi vill ska leda oss mot ett mer hållbart samhälle där ny teknik används etiskt och förnuftigt. Hedersutnämnande Årets Samverkare 2020, Mikael Edvardsson, Urban Kristiansson och Lennart Lundh, Volvo Cars
Få personer har fått så mycket att hända vad gäller samverkan mellan fordonsindustrin och externa parter som Mikael, Lennart och Urban. Genom sitt proaktiva agerande har de entusiasmerat även andra automotivföretag i regionen att medverka i samarbets- och forskningsprojekt, till exempel på Lindholmen Science Park. Mikael var tidigare chef för aktiv säkerhet på Volvo Cars och genom sitt samverkansfrämjande ledarskap har han haft en avgörande roll för teknikområdets utveckling. Lennart har varit chef för elarkitektur på Volvo Cars och även han har haft en stor påverkan på hur svensk fordonsindustri på många sätt tagit ledningen, speciellt gällande elarkitektur i fordon. Urban, tidigare ansvarig strategisk utveckling Volvo Cars, har på motsvarande sätt aktivt, inbjudande och långsiktigt utvecklat relationerna inom forskningens område mot såväl akademi som mot näringsliv. Genom deras insatser har Volvo Cars fått en breddad bas för kompetens och innovation samtidigt som regionens konkurrenskraft ökat och blivit mer robust.