Hoppa till huvudinnehåll

Kraftsamling till gagn för Göteborg, Västra Götaland och Sverige

måndag, juni 12, 2023

Lindholmen Science Park AB fick vid bolagets årsstämma i uppdrag att starta en förstudie för att undersöka förutsättningarna för ett eller flera nya programområden. Ägarna vill förstärka Lindholmen Science Park som en öppen innovations- och samverkansmiljö av yppersta världsklass.

Människor på språng utanför Kuggen på Lindholmen

Tidigare i vår fattade Chalmers och Göteborgs Stad – Lindholmen Science Parks samt Johannebergs Science Parks grundare – ett  inriktningsbeslut kring förstärkt science park-miljö i Göteborg. Ägarna ville samla samverkan, forskning och innovation kopplad till mobilitet, energi och samhällsbyggnad inom ramen för en science park. Detta för att kunna utvinna de synergieffekter som är nödvändiga – i linje med den starka trend man ser inom hållbar samhällsutveckling i stort. 

Efter att ha fått uppdraget att i en förstudie utreda ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förutsättningar för ett eller flera nya program kommenterar Lindholmen Science Parks vd, Tord Hermansson:

– Breddade initiativ inom energi, samhällsbyggnad och stadsplanering blir en naturlig del av vår verksamhetsutveckling. Det är områden som till viss del redan adresseras inom flera program och projekt kopplade till vårt fokus på “morgondagens mobilitet för människor och gods”, och nu får vi se hur de kan växlas upp ytterligare.

Förstudien kommer att presenteras i december och ska mynna ut i en vision, strategi och handlingsplan. Man kommer under förstudien även se på hur man kan integrera erfarenheter och samverkan från Johanneberg Science Park. 

I och med ägarnas strategi att kraftsamla på Lindholmen Science Park, kommer en ordnad avveckling av bolaget Johanneberg Science Park AB ske över cirka två års tid, i takt med att rullande projekt löper ut.