Hoppa till huvudinnehåll

På gång i centrala Lindholmen

torsdag, november 30, 2023

Ett gemensamt visionsarbete pågår just nu mellan Älvstranden Utveckling AB och Lindholmen Science Park AB. Det är ytan utanför Lindholmspiren 3-5 som ska bebyggas, med start år 2026.

Lindholmen ombyggnation

Planerad ombyggnation Lindholmspiren. Bild: Älvstranden Utveckling AB.

Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område, samt en viktig knutpunkt för det växande Göteborg. Idag spenderar ca 30 000 människor sin tid här varje dag och antalet växer allt eftersom etableringen av fler företag, verksamheter och bostäder fortsätter.

Kontor med 3000 nya arbetsplatser

I takt med områdets utveckling pågår bland annat en detaljplaneprocess för att expandera huvudbyggnaden på Lindholmspiren 3-5, Navet, med dubbelt så mycket yta - totalt 75 000 kvm. Arbetsnamnet är Lindholmen Innovation Headquarter och kommer fyllas med kontor och mötesplatser i direkt anslutning till den nya spårvagnshållplatsen. När alla byggnader är på plats runt 2030 kommer det att finnas ca 3000 nya arbetsplatser.

flygbild över lindholmens huvudbyggnad

 En plats som stimulerar nytänkande

Annika Wilén är Projektchef på Älvstranden Utveckling AB och ansvarar för projektet.

– Just nu i planarbetet håller vi, i nära dialog med Lindholmen Science Park AB, på att diskutera innehållet i de nya byggnaderna. Denna plats utgör ju områdets nav när det gäller samarbete, lärande och inspiration. Det är därför viktigt att det utformas för maximal social interaktion för att främja innovationsförmågan. Ambitionen är att byggnaderna uttrycker den potential som finns här, säger Annika.

Fokus nu är att säkra genomförandeförmågan med de utredningar som krävs för en detaljplan. Samråd kommer att ske under våren 2024, då man kan tycka till om förslaget.

– Vår vision är att stärka platsen som nav i innovationsdistriktet men också att byggnad och innehåll blir ett internationellt skyltfönster för hållbara lösningar. Med den innovationskraft som finns här tror vi det finns stora möjligheter att lyckas med detta, säger Annika.

Del av flera andra pågående utvecklingsprojekt

Lindholmen är under ständig utveckling och en mycket expansiv period pågår när det gäller den fysiska utvecklingen av området. Här presenteras några av de pågående och planerade byggprojekt som är aktuella för tillfället:

Vill du veta vad som händer på Lindholmen?

Bild över området med blå transparent ruta över