Hoppa till huvudinnehåll

Samråd för den planerade spårvägstunneln under Göta Älv

tisdag, november 28, 2023

Lindholmsförbindelsen blir en spårvägstunnel under Göta Älv, från Lindholmen till Linnéplatsen via en underjordisk hållplats vid Stigberget. Nu är planen ute på samråd inför länsstyrelsens beslut om stor miljöpåverkan.

karta över göteborg med markering från lindholmen till linneplatsen

Visualisering spårvägstunnel Lindholmen-Linnéplatsen via Göta Älv. Bild: Göteborgs Stad

Samrådsprocessen syftar till att ge allmänheten såväl som myndigheter och organisationer möjlighet att bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen. Handlingarna utgör underlag för länsstyrelsens bedömning av projektets miljöpåverkan.

Synpunkter på samrådsunderlaget kan skickas senast ​ 2023-12-05​.

Del av Sverigeförhandlingen

Projektet Lindholmsförbindelsen med tunnel under Göta Älv är en del av Sverigeförhandlingen. Den andra delen är Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen

Projekten ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. De centrala delarna av Göteborg avlastas och många resor blir snabbare och smidigare.