Hoppa till huvudinnehåll

Trafiknytt: Kommande förändringar på Lindholmen

fredag, januari 12, 2024

Vill du veta vad som händer i trafiken framöver? Under vintern och våren sker byggprojekt och trafikhändelser som kan påverka din resa till och från Lindholmen, dit hör bland annat byggnationen av den nya spårvägen.

cyklist vid övergångsställe

I höstas påbörjades arbetet med att bygga den nya spårvägen och citybussgatan mellan Frihamnen och Lindholmen. Arbetet påverkar trafiken i området på olika sätt i perioder och i slutet av april är det dags för nästa förändring. Då flyttas busstrafiken ut i de allmänna körfälten på båda sidor i Lindholmsallén och bussar får samsas med biltrafiken. Detta gäller på sträckan mellan Lindholmen och Lundby Hamngata och därmed får hållplatser Regnbågsgatan och Pumpgatan ändrade lägen. Räkna med köer och längre restider, särskilt under rusningstid. Åker du kollektivt kan du hålla koll på din resa i Västtrafiks app To Go.

Karlavagnsgatans utfart mot rondellen i Lindholmsallén kommer att vara stängd för biltrafik (se bild nedan). Åtkomst till parkering sker via omledning från Karlavagnsgatan östra sida under tiden arbetet pågår. Gående och cyklister kommer fortsättningsvis att kunna ta sig förbi området som tidigare.

Den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen ska stå klar vid årsskiftet 2025-2026.

karta över lindholmen

Kartan visar trafikförändringar kring Lindholmsallén.