Hoppa till huvudinnehåll

Exchange for more BETs

BETs

Lastbilar med nollutsläpp har potential att erbjuda många fördelar för fordonsflottor, inklusive lägre bränslekostnader och mindre underhåll. Dessa fördelar behöver dock bevisas och kvantifieras genom verkliga implementeringar.

Demonstrationsprojekt har pågått i några år, men resultaten och vad de innebär för framtidens transporter har inte övervägts sammanhängande över nationella gränser. Även om marknaden för lastbilar med nollutsläpp har inte funnits så länge i Sverige medans USA är i framkant gällande tekniken.

Att påskynda implementeringen av dessa fordon beror på datainsamling och öppen kommunikation om framgångar och utmaningar som tidiga användare upplever. Både CALSTART och Lindholmen Science Park har varit involverade i många tidiga implementeringar för att studera hur dessa fordon presterar i verkliga fordonsflottor. Att forska i resultaten från tidigare och nuvarande implementeringar och presentera lärdomar från varje land kommer att hjälpa till att accelerera övergången till lastbilar med nollutsläpp och tillväxten av ren transport generellt. Projektets mål är att Sverige och USA ska dela kunskap och lära av varandras erfarenheter med den tidiga utvecklingen av marknaden för lastbilar med nollutsläpp.

Vad syftar projektet till att identifiera?

Syftet med projektet är att identifiera framgångsrika implementeringar, driftsstrategier och policys som fungerade i båda länderna för olika logistiska tillämpningar. Bäst praxis kommer också att delas genom öppna webbinarier till aktörer i båda länderna. Specifika forskningsområden och jämförelser kan inkludera:

  • Verkliga data om användning i vardagen, prestanda och driftskostnader
  • Utmaningar och lösningar för att påskynda implementeringen av MHD-laddningsinfrastruktur och hantering av laddning för flera fordon
  • Användning av prediktiv modellering för att uppskatta operationell räckvidd för nollutsläppstruckar
  • Tillvägagångssätt för strukturer för verktygsprissättning och dess konsekvenser för driftskostnader

Fakta

Projektledare: CLOSER vid Lindholmen Science Park AB and Calstart

Period: 2023 to 2025

Har du frågor, tveka inte utan hör av dig