Hoppa till huvudinnehåll

Future of Democracy

Future of Democracy Summit samlar ledare och beslutsfattare från samhällets olika sektorer för att gemensamt ta sig an frågan hur digitaliseringen ska ske i samklang med framtidens demokrati.

Två personer går igenom en allé

Ett demokratiskt samhälle behöver ta hänsyn till flera perspektiv, från företagens konkurrenskraft till medborgarnas integritet och möjlighet till inkludering.  Idag står samhället inför stora utmaningar och för att navigera i den nya digitala tiden krävs kunskap och handlingskraft. Vi behöver ledare och beslutsfattare som förstår möjligheterna, lär av omvärlden och kan ta sig an utmaningarna.

Future of Democracy vill stärka samhällsviktiga ledare i deras roll, bygga nya allianser och skapa synergier som tillåter olika verksamheter att dra åt samma håll.

FoD Summit samlar en exklusiv grupp av personer på exekutiv nivå från olika sektorer av det svenska samhället. Målet är att skapa en aktiv kraft och en mötesplats med fokus på hur vi kan forma digitaliseringen på ett sätt som är demokratiskt hållbart, och omvänt hur demokratin och välfärden kan dra nytta av de möjligheter som tekniken erbjuder. Programmet blandar inspirerande keynotes och panelsamtal med aktiv diskussion.

Fakta

Med start 2021 anordnar vi årligen en summit om framtidens demokrati och digitalisering/AI på Lindholmen Science Park, Göteborg.

  • Nationellt fokus med internationell utblick. Lokal och regional förankring.
  • Riktar sig till beslutsfattare och ledare inom näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor.
  • Personligt inbjudna gäster på plats. Innehållet tillgängliggörs i efterhand.
     

Webbplats: futureofdemocracy.se